Historia Szkoły


Historia Zespołu Szkół
im. Oskara Langego

W październiku 1955 roku decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie utworzono w Białym Borze Technikum Rachunkowości Rolnej. W pierwszych latach swego istnienia szkoła borykała się z ogromnymi trudnościami. Technikum nie posiadało bowiem własnego obiektu i korzystało z gmachu szkoły podstawowej.

Szkoła w budowie Pierwszym nauczycielem przybyłym do szkoły był Alfred Rzeźnicki - nauczyciel rachunkowości. Następnie pracę rozpoczęła nauczycielka języka polskiego Maria Stankiewicz i jej mąż Jan Stankiewicz - kierownik internatu, oraz nauczyciel fizyki i chemii mgr Jan Witkowski.

W roku szkolnym 1955/1956 utworzono dwie klasy pierwsze Technikum Rachunkowości Rolnej. Naukę rozpoczęło wówczas 90 uczniów. W roku szkolnym 1958/1959 utworzono cztery klasy oraz rozpoczęła pracę żeńska Dwuizbowa Szkoła Rolniczo-Gospodarcza (1958-1965), którą kierowała Marianna Kowalczyk. Szkoła zyskiwała popularność ,ale jednocześnie w budynku szkoły robiło się coraz ciaśniej. Zapadła decyzja o przeniesieniu Technikum Rachunkowości Rolnej, od 1.09.1959 roku, do Jastrowia. W roku szkolnym 1959/1960 opuszczają szkołę pierwsi absolwenci w liczbie 25.

W roku 1964 decyzją WRN w Koszalinie Technikum Rachunkowości Rolnej zostało przeniesione z Jastrowia do Białego Boru, do gmachu szkoły podstawowej, która otrzymała inny budynek.

Budowa sala gimanstycznej Dyrekcja Technikum stopniowo kompletowała kadrę nauczycielską, co w warunkach małego miasta, jakim jest Biały Bór, nie było łatwe. Innym palącym problemem stała się potrzeba budowy internatu. Staraniem Dyrekcji szkoły, przy dużym poparaciu ówczesnych władz, została podjęta decyzja o budowie internatu na 300 miejsc oraz sali gimnastycznej i bloku nauczycielskiego na 15 rodzin. Obiekty te oddano do użytku w 1970 roku. Dzięki wystarczającej liczbie mieszkań można było zatrudnić nauczycieli specjalistów.

W lutym 1971 roku utworzono, z inicjatywy Wydziału Rolnictwa w Koszalinie oraz Wojewódzkiego Zarządu Gospodarstw Rolnych, wydział zaoczny Technikum Rachunkowości Rolnej. W roku 1970 szkoła podejmuje kształcenie nie tylko w Technikum Rachunkowości Rolnej ale również w Technikum Hodowlanym oraz zasadniczej Szkole Rolniczej. Po połączeniu tych szkół, w roku 1976, powstał Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa.

W roku 1973 Zostaje utworzone Liceum Zawodowe o specjalności: wiejskie gospodarstwo domowe.

Staraniem pani Barbary Purol (ówczesnego dyrektora szkoły) oraz Rady Pedagogicznej zorganizowano w roku 1985 I Zjazd Absolwentów i nadano szkole imię Oskara Langego. Kopalnia Węgla Kamiennego w Jaworznie ufundowała sztandar szkoły.

W okresie 40 lat istnienia szkoły jej mury opuściło ponad 2000 absolwentów kształcenia dziennego i 300 słuchaczy Wydziału Zaocznego.

Zobacz też:
Oskar Lange - krótka biografia
Kalendarium Szkoły
Twórczość Oskara Lange - opracowanie Barbary Kamińskiej[Biały Bór] [Historia szkoły] [Szkoła dziś] [Rekrutacja] [Strona główna] [Powrót]