SZKOŁA

Zespół Szkół im. Oskara Langego
78-425 Biały Bór
ul. Brzeźnicka 10
tel./ fax (0-94) 3739019
Dyrektor mgr inż. Andrzej Pastuszek

Nasza nowa strona: kliknij