[Biały Bór] [Historia szkoły] [Szkoła dziś] [Rekrutacja] [Strona główna] [Powrót]

BIBLIOTEKA SZKOLNA
czytelnia czytelnia
Bibliotekę szkolną i czytelnię prowadzi Barbara Kamińska. Jest to pracownia interdyscyplinarna, ośrodek informacji, a także miejsce spokojnej pracy, służące uczniom, nauczycielom, oraz rodzicom. Uczniowie uczestniczą tu w zajęciach edukacji czytelniczo-medialnej, lekcjach z innych przedmiotów, pracują też indywidualnie , zdobywając i poszerzając swoją wiedzę..

Barbara Kamińska - bibliotekarz

Biblioteka i czytelnia czynna jest codziennie:
 • poniedziałek - 8.00 - 15.00
 • wtorek - 9.30 - 14.00 + dyżur do 15.00
 • środa - 8.00 - 14.00 + dyżur do 15.00
 • czwartek - 8.00 - 15.00
 • piątek - 8.00 - 13.30
Lokal:
Biblioteka składa się z wypożyczalni, czytelni, pomieszczenia na opracowanie zbiorów, oraz archiwum. Łączna powierzchnia, to 150 m2.
Wyposażenie:
Biblioteka posiada standardowe wyposażenie biblioteczne (regały, lada biblioteczna, szafka katalogowa, itp.) , a także:
 • 8 komputerów w czytelni, z dostępem do Internetu,
 • 1 komputer do opracowania zbiorów i obsługi czytelników przy pomocy programu MOL,
 • 1 komputer z bazą danych i programem KATALOG dla czytelników,
 • drukarkę
Zbiory:
 • Księgozbiór - 12640 książek w inwentarzu głównym
 • Broszury - 1082 poz.
 • Programy nauczania - 238 poz.
 • Dokumenty audiowizualne ( kasety wideo, płyty CD i DVD ) - 400 poz.
 • Czasopisma - 26 tytułów archiwalnych, 6 tytułów bieżących
 • Dokumenty życia szkoły: regulaminy, statuty, zestawy programów, plany pracy
 • Teczki i segregatory tematyczne (wycinki z prasy, wydruki z Internetu, portrety pisarzy, informacje o znanych postaciach literackich i historycznych, itp.)
Warsztat informacyjny: 100% zbiorów w programie komputerowym MOL
 • Katalogi: alfabetyczny, tytułowy, przedmiotowy, UKD - dziesiętny
 • Kartoteka zagadnieniowa - 2200 haseł
 • Księgozbiór podręczny: encyklopedie, słowniki, leksykony
 • Przewodniki i biuletyny maturalne, informatory
Czytelnia:
Jest miejscem zarówno pracy, jak i wypoczynku uczniów. Mogą tu kulturalnie spędzić czas, na lekturze książek i czasopism. Czytelnia spełnia rolę centrum informacyjnego, uczniowie i nauczyciele mogą skorzystać z bazy komputerowej, Internetu, a także wydrukować potrzebne materiały. Odbywają się tu spotkania Koła Przyjaciół Biblioteki, Klubu Polskiej Książki, konkursy szkolne i międzyszkolne, wystawy książek, szkolenia, zajęcia ze studentami poznającymi pracę w szkole.
Praca pedagogiczna:
 • udostępnianie zbiorów,
 • udzielanie informacji, poradnictwo w doborze lektury
 • przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów (zgodnie z programem ścieżki "Edukacja czytelnicza i medialna" - w formie zajęć grupowych oraz przez pracę indywidualną z uczniem),
 • indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi itp.,
 • prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,
 • inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,
 • pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,
 • informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,
Imprezy, akcje cykliczne podejmowane przez bibliotekę:
 • Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych (X),
 • Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Białym Borze (I-II)
 • "Złota Księga" - zbiórka darów książkowych dla biblioteki szkolnej
 • Klub Polskiej Książki
 • Koło Przyjaciół Biblioteki , spotkania bibliotekarzy Miasta i Gminy Biały Bór

Koło przyjaciół biblioteki Konkurs wiedzy o Białym Borze