[Biały Bór] [Historia szkoły] [Szkoła dziś] [Rekrutacja] [Strona główna] [Powrót]

Konkursy wewnątrzszkolne
2004/2005 2003/2004 2002/2003

rok 2004 / 2005

do góry

 • Turniej szachowy
  Od grudnia 2004 do 5 lutego 2005r. w bibliotece odbywały się rozgrywki Szkolnego Turnieju Szachowego.
  Uczestniczyło w nich 16 uczniów naszej szkoły (kl. 5TE-1os., 3LO-2os., 2LO-3os., 2TE-1os., 1LO-3os., 1TE-5os.). Rozegrano ponad 200 partii turniejowych oraz co najmniej 100 partii towarzyskich. Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
  I m. - Grzegorz Hajbowicz - kl. 5TE
  II m.- Paweł Raplis - kl. 3LO
  III m. - Tomasz Sohlich - kl. 1LO
  IV m. - Andrzej Kamiński - 2LO
  V m. - Adam Kamiński - 1LO
  Zwycięzca otrzymał puchar ufundowany przez organizatorów turnieju, najlepsi zawodnicy otrzymali także oceny celujące i bardzo dobre z wychowania fizycznego.

  Organizatorzy: Barbara Kamińska, Magdalena Żaglewska

 • 12 stycznia 2005 r. - szkolny etap konkursu wiedzy gospodarki UE "Euroindeks"
  do etapu okręgowego i finału zakwalifikowali się: Magdalena Bednarz (III TE), Łukasz Szlosek (V TE, Kamil Dasgupta (V TE), Maciej Krawczyk (V THK), Natalia Boberska (III LO), S. Maczyszyn (III LO), Kacper Żak (III LO).

  Przeprowadziła mgr inż. Grażyna Lechowicz

 • 08 listopada 2004 r. szkolny etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
  uczestniczył 18 osób. Do Szczecina (do okręgowej komisji) przesłano prace uczniów: Kinga Mazur (2 TE), Magdalena Bednarz (3 TE), Kamil Dasgupta (5 TE).
  Olimpiadę przeprowadziła : mgr inż. Lidia Tymińska.

 • 18 październik 2004 r. - szkolny etap Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
  - dział agrobiznesu: Magdalenia Dul i Żaneta Mazurek z kl. V TE ;
  - dział produkcji zwierzęcej: Agnieszka Paszkiet, Sandra Bohaczyk z kl. V THK;
  - mechanizacja rolnictwa: Przemysław Sadowski z kl. V THK;
  - produkcja roślinna: Marianna Ścisłowska z kl. V THK;
  - żywienie i gospodarstwo domowe: Agnieszka Szmit z kl. V THK

  Olimpiadę przeprowadzili mgr iż. Grażyna Lechowicz, mgr inż. Paweł Lamgkafel,mgr inż. Joanna Langkafel

rok 2003 / 2004

do góry

 • marzec 2004 r. - szkolny etap konkursu matematycznego "Bieg po indeks" organizowanego przez Politechnikę Koszalińską
  Szkolny etap składał się z 2-ch części przeprowadzanych w nowoczesnej formie e-learningu, czyli tzw. nauczanie na odległość. Forma ta polega na rozwiązywaniu zadań otrzymywanych (losowanych) droga internetową, kontrolę nad rozwiązaniem ma tzw. zdalny nauczyciel (opiekun konkursu). Uczniowie biorące udział w konkursie mogli rozwiązywać zadania w dowolnym miejscu (pod warunkiem połączenia z Internetem). 1 część miała charakter ćwiczeniowy. 2-gi etap - to półfinał, na podstawie wyników którego wyłonieni zostali uczniowie, którzy mieli wziąć udział w finale na Politechnice Koszalińskiej.
  półfinaliści to: Rafał Balina (klasa V TE), Aleksandra Jurczyk (klasa V LA), Agnieszka Mastalerz (V LA), Iwona Posak (V LA).

  Jednocześnie z konkursem matematycznym prowadzony był konkurs informatyczny, w którym wzięli udział uczniowie klasy IV LO o profilu informatycznym i zdobyli odpowiednią ilość punktów na etapie półfinałowym, są to Michał Drzewiecki, Grzegorz Masloch i Piotr Priadka.
  Opiekunowie:
  - mgr Helena Tchorzewska - nauczyciel matematyki
  - mgr inż. Wiktoria Myc - nauczyciel informatyki
 • 27.02.2004 r. - Szkolny Konkurs Ortograficzny
  1 miejsce - Katarzyna Moga - uczennica klasy V Liceum Agrobiznesu;
  2 miejsce - Monika Machcińska - uczennica klasy I Liceum Ogólnokształcacego;
  3 miejsce - Kasper Żak - uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcacego.
  Uczniowi ci będą reprezentować szkołę na powiatowym międzyszkolnym konkursie ortograficznym "Korrida językowa", który obędzie się w Szczecinku.
  Opiekunowie: mgr Wiesława Drzewiecka, mgr Zdzisław Drzewiecki - nauczyciele języka polskiego.
 • Szkolny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej i Wiedzy o patronie Szkoły
  W części I w formie testu udział wzięło 26 osób.
  Do półfinału zakwalifikowało się 7 osób: Bednarz Monika, Borko Łukasz, Dydyna Michał, Piorun Szymon, Hajbowicz Grzegorz, Dul Magda, Hebel Damian
  Opiekun i organizator - mgr inż. Lidia Tymińska

 • 03.11.2003 r. szkolny etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
  W konkursie wzięło 22 uczniów klas czwartych i piątych. Pisali oni pracę na temat procesu globalizacji i jego wpływie na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw.
  Do komisji okręgowej przesłano prace następujących uczniów:
  Agnieszki Mastalerz, Rafała Baliny, Mariusza Wawer, Wojciecha Szyca, Michała Dydyny, Łukasza Borko.
  opiekun mgr inż. Grażyna Lechowicz
 • 24.10.2003 r. szkolny etap Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - agrobiznes
  W zawodach udział wzięło 20 uczniów klas czwartych i piątych.
  Do zawodów okręgowych zakwalifikowali się:
  - Rafał Balina, uczeń V klasy Technikum Ekonomicznego;
  - Mariusz Wawer, uczeń klasy V Liceum Agrobiznesu
  opiekun mgr inż. Grażyna Lechowicz
 • 01.10 2003 r. szkolny etap Konkursu o Unii Europejskiej
  W konkursie udział wzięło 23 uczniów klas czwartych i piątych.
  Do zawodów okręgowych zakwalifikowali się :
  Rafał Balina, Michał Dydyna, Mariusz Wawer, Łukasz Jankowski, Małgorzata Wiśniewska, Milena Kina
  opiekun mgr inż. Grażyna Lechowicz

do góry

rok 2002 / 2003

do góry

 • Ogólnoszkolny konkurs języka polskiego
  I miejsce - Magdalena Bednarz, klasa I Technikum Ekonomicznego
  Organizatorzy - Wiesława Drzewiecka, Zdzisław Drzewiecki - nauczyciele jązyka polskiego

 • cały rok
  Ogólnoszkolny całoroczny konkurs ortograficzny
  Organizatorzy - Wiesława Drzewiecka, Zdzisław Drzewiecki - nauczyciele jązyka polskiego

 • 8 kwietnia 2003r.
  Szkolny Konkurs na najlepszą reklamę. Tematem prac była "Prezentacja szkoły".
  I miejsce zajęły dwie prace:
  Ewy Piątyszek uczennicy klasy IV Liceum Agrobiznesu - prospekt reklamowy;
  Andrzeja Jakóba ucznia klasy V Liceum Agrobiznesu - prezentacja multimedialna.

 • 24 kwietnia 2003r.
  W ramach Dnia Kultury Szkolnej odbył się II etap Szkolnego Konkursu wiedzy o Białym Borze, w którym udział wzięły drużyny z Gimnazjium nr 1 w Białym Borze i ZS im. Oskara Langego. Był to etap ustny na forum szkoły. Zwyciężca - Gimnazjum nr 1 w Białym Borze.
  Opiekunem i organizatorem konkursu była mgr Barbara Kamińska - nauczyciel-bibliotekarz

 • 28 lutego 2003r.
  Szkolny etap konkursu języka polskiego "Z polszczyzną za pan brat"
  Udział w konkursie wzięło 19 uczniów z różnych klas
  Opiekunowie: mgr Wiesława Drzewiecka i mgr Zdzisław Drzewiecki - nauczyciele języka polskiego

 • 27 stycznia 2003r.
  I etap Szkolnego Konkursu Wiedzy o Białym Borze
  W konkursie udział wzięło 9 osób, z których wyłoniono drużynę, która będzie reprezentować szkołę w II etapie: Łukasz Schulz (I LO), Natalia Boberska (I LO) oraz Angelika Lawrenc (I TE).
  Organizator i opiekun mgr Barbara Kamińska - nauczyciel-bibliotekarz

 • 22 listopada 2002r.
  Szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Polsce i Swiecie Współczesnym
  W olimpiadzie wzięło udział 8 uczniów. I miejsce zajął Artur Śródka - uczeń klasy IV LO, praca ucznia została wysłana do Szczecina.
  Opiekun mgr Danuta Wiśniewska - nauczyciel historii.

 • 24-25 października 2002r.
  Szkolne eliminacje Olimpiady Historycznej
  Udział w olimpiadzie wzięło 6 uczniów. I miejsce zajął Artur Śródka - uczeń klasy IV LO, praca pisemna ucznia została do Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Szczecinie.
  Opiekun mgr Danuta Wiśniewska - nauczyciel historii.

 • 3 października 2002r.
  Szkolna Olimpiada Ochrony Środowiska dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  W Olimpiadzie udział wzięło 8 uczniów, z których do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowali się:
  Bartłomiej Dudzik - uczeń klasy I LO;
  Wojciech Włodarski - uczeń klasy III LO.
  Opiekun mgr Irena Ławer - nauczyciel biologii.

 • 25 września 2002r.
  Szkolny etap Krajowej Olimpiady Wiedzy o UE
  W olimpiadzie udział wzięło 14 uczniów. Pierwsze tzry miejsca zajęli odpowiednio: Mariusz Wawer uczeń klasy IV Liceum Agrobiznesu; Paweł Trzebiatowski - uczeń klasy III Liceum Ekonomicznego; Renata Miązek - uczennica klasy IV Technikum Ekonomicznego
  Opiekun mgr Danuta Wiśniewska - nauczyciel historii.


do góry

[Biały Bór] [Historia szkoły] [Szkoła dziś] [Rekrutacja] [Strona główna] [Powrót]