[Biały Bór] [Historia szkoły] [Szkoła dziś] [Rekrutacja] [Strona główna] [Powrót]
Kronika Wydarzeń

Rok 2008/2009 Rok 2007/2008 Rok 2006/2007 Rok 2005/2006

Powrót do kroniki

Najważniejsze wydarzenia roku szkolnego 2009/2010

wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj

czerwiec 2010

Instruktorzy jazdy konnej z Białego Boru
Po raz kolejny Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze współorganizował z TKKF Tonus ze Szczecina kurs rekreacji konnej dla uczniów z Technikum Hodowli Koni.

Zainteresowani dodatkowymi kwalifikacjami uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych przez okres pięciu miesięcy.

Tematyka obejmowała zagadnienia nauki jazdy konnej i metodyki nauczania, hodowli koni, agroturystyki, ekonomiki rolnictwa zoohigieny i weterynarii oraz poznawali przepisy bhp w jeździectwie. Szkolenie Praktyczne było realizowane w Stadzie Ogierów w Białym Borze, a szkoleniowcem był olimpijczyk z Aten -trener Bogdan Jarecki.

Należy nadmienić, że bardzo ważnym czynnikiem są tu predyspozycje uczniów t.j. wiedza z jazdy konnej i umiejętności jeździeckie.

18 uczniów pomyślnie zdało egzamin i zdobyli w ten sposób uprawnienia dające im możliwość prowadzenia zajęć z rekreacji konnej. Umiejętności szczególnie poszukiwane na rynku pracy, ale wymagające posiadania odpowiednich uprawnień nadanych przez Ministra Sportu. Szkoła w ten sposób umożliwia uczniom w czasie trwania nauki zdobycie uprawnień, które zwiększają szanse na zatrudnienie czy samozatrudnienie.

Szkoła jest zadowolona, ze współorganizatorów za bardzo dobre prowadzenie zajęć w warunkach do tego przygotowanych.

Uczniom-absolwentom gratulujemy nowych uprawnień. Zaś instruktorom i wykładowcom dziękuję za dobre przygotowanie młodzieży.

Tekst - Andrzej Pastuszek. Zdjęcia - archiwum szkolne ( na zdjęciu uczestnicy kursu z Trenerem p. B. Jareckim i prezesem TKKF Tonus p. Z. Szczerkowskim)


Powiatowe zakończenie roku szkolnego połączone z uroczystym nadaniem tytułu „ Menadżer Oświaty” dla Dyrektora Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze
Z okazji zakończenia roku szkolnego 2009/2010 w Zespole Szkół nr 1 w Szczecinku odbyło się uroczyste podsumowanie działalności szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

Starosta Szczecinecki nagrodził najlepszych absolwentów i uczniów podległych szkół. Iwona Roman najlepsza absolwentka z białoborskiej szkoły otrzymała nagrodę pieniężną, zaś najlepsza uczennica szkoły Sandra Łysko otrzymała nagrodę rzeczową.

W drugiej części uroczystości Starosta podziękował dyrektorom szkół za skuteczne kierowanie i zarządzanie podległymi placówkami, zaś Dyrektor Andrzej Pastuszek otrzymał zaszczytny tytuł „Menadżera Oświaty” za rok szkolny 2009/2010. W uzasadnieniu Starosta podkreślił ogromne zaangażowanie, dbałość o ciągłe podnoszenie warunków kształcenia i infrastruktury edukacyjnej, wprowadzenie z ogromnym sukcesem nowych kierunków kształcenia (klasy mundurowe), stworzenie fantastycznej atmosfery, zjednanie sobie uczniów i nauczycieli oraz edukowanie uczniów na coraz wyższym poziomie.

W zakończeniu wystąpienia życzył dyrektorowi pozytywnej energii, wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Należy tu wspomnieć, że w/w tytuł przyznaje Zarząd Powiatu dla Dyrektora, który znacząco wyróżnił się w zarządzaniu szkołą, a wiemy, że nie jest to łatwe zadanie.

Dyrektor Szkoły dziękując Zarządowi i Staroście powiedział, że gdyby nie postawa i zaangażowanie nauczycieli i pracowników nie byłoby tego sukcesu.

Tytuł ten na pewno motywuje do całościowego spojrzenia na poczynania szkoły, zaś my dziękujemy dyrektorowi za twórczy wkład pracy w ludzi lepiej wykształconych, lepiej wychowanych oraz życzymy wytrwałości w pełnieniu swojej misji.


Tekst- Renata Piszcz
Zdjęcia – Archiwum Starostwa Powiatowego w SzczecinkuŚwiadectwa szkolne na obozie
Nietypowe zakończenie roku szkolnego uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze miało miejsce podczas obozu obronno-wojskowego w Funce nad Jeziorem Charzykowskim.

96 uczniów z klas wojskowych i policyjnych realizowało zajęcia programowe w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce przez okres 10 dni.

W czasie trwania obozu dyrektor szkoły p. Andrzej Pastuszek wraz z wychowawcami klas przybyli na miejsce obozu i uroczyście wręczyli uczniom świadectwa promocyjne.

Dyrektor w swoim wystąpieniu podkreśli, że " (…) jest to już Wasz okres wypoczynku, na który zasłużyliście po roku ciężkiej pracy, ale przed Wami jeszcze trzy dni zajęć terenowo-poligonowych".

Na zakończenie życzył wszystkim radości z osiągniętych sukcesów, słonecznych wakacji, wspaniałych wspomnień i najwyższych ocen z obozu.

Tekst- Renata Piszcz - Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze.
Zdjęcia- Andrzej Pastuszek - Dyrektor Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze.w nagrodę - wyjazd do Poznania
10 czerwca 2010 r. sześcioro naszych uczniów wraz z 34 uczniami innych szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego wyjechało na wycieczkę do Poznania. Wyjazd ten zafundowało Starostwo Powiatowe w Szczecinku w ramach nagrody za udział w II Powiatowym Konkursie Informatycznym. Konkurs miał finał w kwietniu b.r., na wycieczkę pojechali finaliści z każdej szkoły biorącej udział w konkursie oraz uczniowi z najlepszymi wynikami etapu szkolnego. Z naszej szkoły pojechali: Łukasz Doszczeczko (absolwent klasy 3 LO), Grzegorz Michalski (I LO B Wojskowa), Dawid Łysko (I LO A Wojskowa), Jarosław Rudnicki (II LO), Dariusz Wojtas (I LO B Wojskowa), Przemysław Knut( I LO B Policyjna). W programie wycieczki było zwiedzanie targów "Nauka dla gospodarki". oraz wejście do kina.
tekst: W. Myc - opiekun konkursu


I SZKOLNE MISTRZOSTWA W DWUBOJU SIŁOWYM
ZORGANIZOWANE PRZY ZS im. O. LANGEGO W BIAŁYM BORZE O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY
I PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW

Dnia 8 czerwca 2010 roku w ZS im. O. Langego zorganizowane zostały mistrzostwa w dwuboju siłowym. Dwubój składał się z dwóch konkurencji siłowych - wyciskania sztangi w leżeniu oraz "martwego ciągu", czyli unoszenia sztangi do poziomu ud w pozycji stojącej.

W rywalizacji brało udział 23 uczniów ZS im. O. Langego w Białym Borze.

Celem zawodów było propagowanie sportów siłowych, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród młodzieży oraz wyłonienie najlepszego zawodnika.

Po powitaniu wszystkich uczestników przez Dyrektora Szkoły, który otworzył zawody, nauczyciel wychowania fizycznego a zarazem sędzia główny zawodów - Grzegorz Piszcz, przedstawił regulamin i szczegółowe przepisy dotyczące konkurencji oraz omówił zasady bezpieczeństwa w czasie zawodów. Następnie przeprowadzono ważenie zawodników.

Pierwszą rozgrywaną konkurencją było wyciskanie sztangi leżąc, w której to najlepszym zawodnikiem okazał się Kacper Walczak, który wycisnął sztangę o ciężarze 130 kg. Drugą konkurencję zdominował zawodnik I klasy liceum wojskowego - Robert Stachura, który w "martwym ciągu" uniósł sztangę ważącą 180 kg.

Po zakończonych bojach sędzia zawodów obliczył punkty wg formuły Wilks'a i ustalił następującą kolejność:

  Końcowa klasyfikacja wygląda następująco:
 • I miejsce - Kacper Walczak (211,1905 pkt)
 • II miejsce - Patryk Kielar (205,871 pkt)
 • III miejsce - Robert Stachura (199,752 pkt)
 • IV miejsce - Paweł Mórawski (196,343 pkt)
 • V miejsce - Kamil Feculak (185,2215 pkt)
 • VI miejsce - Bartosz Golarz (184,6075 pkt)
 • VII miejsce - Bartosz Ambruszewicz (180,882 pkt)
 • VIII miejsce - Sławomir Bieńkowski (178,0155 pkt)
 • IX miejsce - Rafał Miszczyszyn (177,4035 pkt)
 • X miejsce - Jarosław Rudnicki (176,121 pkt)
Pozostali zawodnicy uplasowali się na miejscach od XI - XXIII

SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM ZAWODNIKOM OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW
I ZAPRASZAMY NA KOLEJNE ZAWODY!!!

Grzegorz Piszcz - organizator mistrzostwa


Sukces uczniów klas policyjnych
Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze po raz drugi zakwalifikował się do finału II Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych pod nazwą „ Klasa Policyjna Roku 2010”. Do turnieju zgłosiło się 40 szkół z całego kraju zaś do rozgrywki finałowej zakwalifikowanych zostało 20 szkół. Etap pierwszy obejmował przygotowanie autoprezentacji szkoły ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z klas policyjnych. Turniej odbył sił na przełomie miesiąców maj-czerwiec w Szkole Policji w Pile. Komisja oceniając, brała pod uwagę następujące kryteria: koncepcję ogólną, merytoryczną i walory estetyczne autoprezentacji. Szkoła białoborska znalazła się na III miejscu.

Do zmagań finałowych przystąpiło 100 uczniów. Były to drużyny 5 osobowe biorące udział w trzech konkurencjach:
- sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji,
- test sprawności fizycznej ( tor przeszkód),
- sprawdzian umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W konkurencji Wiedzy o Policji Przemysław Knut z Białego Boru zajął pierwsze miejsce i potrzymał złoty medal oraz nagrodę rzeczową. Uzyskał 36 na możliwych 40 punktów. Pytania na tę konkurencję opracował Departament z Komendy Głównej Policji. Należy nadmienić, że w/w uczeń w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Policyjnej został laureatem i otrzymał indeks do Szkoły Policji w Szczytnie.

W II konkurencji tor przeszkód uczniowie z Białego Boru uplasowali się na 7 miejscu drużynowo, zaś uczennica Weronika Feculak osiągnęła najlepszy wynik wśród dziewcząt. Otrzymała z rąk Komendanta Szkoły Policji w Pile okazały puchar i dyplom. Szkoła drużynowo uplasowała się na 9 pozycji. Zwyciężył Zespół Szkół we Wroniu ( Dolnośląskie). Należy nadmienić, że od 2 lat w Zespole Szkół w Białym Borze uczy się młodzież w klasach policyjnych i osiąga już znaczące sukcesy.

Gratulujemy młodzieży i życzymy dalszych, dobrych lokat.

tekst: Andrzej Pastuszek

Zdjęcia - Iwona Wójtów

Uczniowie klas policyjnych w szkole policji w Pile
1 czerwca 2010 uczniowie klas pierwszych policyjnych wyjechali z wizyta do szkoły policji w Pile. Z okazji dnia dziecka na placu szkoły zorganizowano kilka atrakcji: pokazowa akcja ratownicza (po wypadku samochodowym), wschodnie sztuki walki - popisy uczniów z Piły, duże wrażenie zrobił pokaz tresury psów z Komendy Powiatowej Policji w Pile, w tym ujęcie przestępcy. Po pokazach można było zwiedzić liczne stoiska, które prezentowały broń, sprzęt policyjny, mundury i akcesoria. Następnie uczniowie zwiedzili pomieszczenia szkoły policji; największe wrażenie zrobiły, m. in. sala daktyloskopii(czyli nauki o liniach papilarnych i jej roli w pracy policji), sala komputerowa i łączności, gdzie zaprezentowano korzystanie z Ogólnopolskiej bazy policyjnej oraz sala oględzin miejsca zdarzenia w której doskonalona jest taktyka podejmowania interwencji.
tekst: W. Myc

Zdjęcia - Irena Piaszczyńska, ?r?d?o

do g?ry
maj 2010

do g?ry

Praktyki w Pasewalku (Niemcy)
W Pasewalku został zainaugurowany koleiny program - praktyki zawodowe uczniów kl. III z naszego Technikum Zawodowego w zawodzie Technik Ochrony Środowiska w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży [PNWM/DPJ]. Jest to realizacja porozumienia partnerskiego zawartego 26 października 2007 roku.

Młodzież z Berufsförderungszentrum e.V. Ueckermünde wspólnie z młodzieżą Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze zrealizowała działania w ramach praktyki zawodowej przybliżając sobie sposoby ochrony środowiska w Niemczech.

tekst: Irena Piaszczyńska


Zdjęcia - Irena Piaszczyńska, źródło
kwiecień 2010

do góry

Ostatni dzwonek
30 kwietnia 2010 r. ostatni raz szkolny dzwonek zadzwonił dla absolwentów trzech klas maturalnych: IV THK, IV TZ (specjalność "Ochrona Środowiska")i III LO.

Wychowawcy klas wraz z dyrekcją pogratulowali najlepszym, następnie świadectwa ukończenia uroczyście wręczono wszystkim absolwentom. Zgodnie z tradycja szkoły odbył się uroczysty ceremoniał zmiany Pocztu Sztandarowego Szkoły.

Uczniowie klas przedmaturalnych przygotowali program artystyczny, w którym trochę na wesoło i trochę ze smutkiem pożegnali starszych kolegów.

Zdjęcia - Irena Piaszczyńska, źródło

do góry

święto pułku
30 kwietnia 2010 r. uczniowie klas wojskowych wraz z wychowawcami oraz dyrektor szkoły uczestniczyli w uroczystościach z okazji święta Pułku przeciwlotniczego w Koszalinie .

Zdjęcia - Leszek Landwójtowicz, źródło

do góry

Uczniowie THK na wycieczce
W dniu 28 kwietnia uczniowie III i IV klasy Technikum Hodowli Koni uczestniczyli w wycieczce do Stadniny Koni w Nowielicach a także zwiedzili schronisko dla koni, psów i kotów w Charzynie oraz ogrody pokazowe w Dobrzycy. Wszyscy wrócili zadowoleni i szczęśliwi.

Opracowali Joanna i Paweł Langkafel

Zdjęcia - Joanna Langkafel, Paweł Langkafel

do g?ry

Finał II Powiatowego Konkursu Informatycznego
21 kwietnia 2010 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej odbył się finał II Powiatowego Konkursu Informatycznego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Wcześniej, 24 lutego 2010 roku, odbył się szkolny etap konkursu, do którego przystąpiło łącznie 209 uczniów z naszego powiatu. I etap miał postać testu. W naszej szkole wzięło w nim udział 22 uczniów. Do finału wytypowano po 2 najlepsze osoby z każdej szkoły. Z naszej szkoły do finału zakwalifikowali się: Łukasz Doszczeczko (uczeń klasy III LO) i Jakub Maruszewski (uczeń I klasy LO B o profilu Wojskowym).

II etap konkursu składał się z 2-ch części: teoretycznej (test) oraz praktycznej. Liczba miejsc w II etapie ograniczona jest liczbą stanowisk komputerowych w pracowniach informatycznych, którymi dysponują szkoły. Więc trzeba podkreślić, że uczestnicy finału to najlepsi. Dlatego też Starostwo Powiatowe w Szczecinku oraz sponsorzy konkursu chcieli to docenić nagradzając nie tylko 3 pierwsze miejsca, ale wszystkich finalistów!

Nasi uczniowie zajęli 9 miejsce - Łukasz Doszczeczko i 13 miejsce - Jakub Maruszewski na 19 miejsc finałowych.

A oto lista nagród, która może zachęci przyszłych uczestników tego konkursu do udziału i lepszego przygotowania się. Naprawdę warto!:
 • I miejsce - netbook,
 • II miejsce - urządzenie wielofunkcyjne,
 • III miejsce: aparat fotograficzny, karta pamięci,
 • Pozostali uczestnicy finału otrzymali pakiety oprogramowania antywirusowego. W swoich torbach finaliści znaleźli również pendrivy 4 GB, dyplomy i wiele gadżetów m. in. długopisy, torby, zegarki, smycze itp.

Oprócz tego finaliści oraz 3 najlepszych uczestników półfinału z każdej ze szkół czeka jeszcze jedna niespodzianka, jest nią wyjazd do Poznania i bilet wstępu na Międzynarodowe Targi Poznańskie Nauka dla Gospodarki, które odbędą się w czerwcu.

tekst - Wiktoria Myc


Zdjęcia - Piotr Balon, ?r?d?o: http://www.powiat.szczecinek.pl/2010/a0422_01.php

do góry

Promocja szkoły
W dniu 22 i 23 kwietnia uczniowie wraz z opiekunami brali udział w Targach Edukacyjnych w Koszalinie. W ciągu dwóch dni grupa uczniów i opiekunowie: L. Landwójtowicz, A.Serniak, J. i P.Langkafel, w ramach promocji szkoły przygotowali stoisko i przekazywali informacje o naszej szkole wszystkim zainteresowanym, szczególnie gimnazjalistom.

Opracowali: J. i P. Langkafel


Zdjęcia - J. i P. Langkafel

do góry

Wyjazd do szkoły policji w Słupsku

notatki uczniów

Dnia 23 marca i 13.04 kwietnia 2010 roku uczniowie klas II A i II B II Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu policyjnym z ZS im Oskara Langego w Białym Borze zwiedzili Szkołę Policji w Słupsku, która znajduje się na ul. J. Kilińskiego 42. Po przyjeździe zostaliśmy zaproszeni do sali, w której funkcjonariusz przeprowadził z nami wykład na temat zasad użycia broni palnej, później pokazał nam najnowocześniejszą w Europie, a być może i na świecie strzelnicę, gdzie szkolą kandydatów na policjantów. Rzeczywiście, zrobiła na nas ogromne wrażenie. Mieliśmy również zajęcia na sali, gdzie funkcjonariusze wydziału kryminalistyki szkolą się m.in. w pobieraniu odcisków palców. Mieliśmy okazję sami przeprowadzić takie ćwiczenia.

Zwiedziliśmy również muzeum kryminalistyki, w którym poznaliśmy dawny sprzęt, który służył do pracy w Policji m. in. portrety pamięciowe, narzędzia zbrodni, wykrywacz metali. Zwiedzanie pozostawiło w nas ciekawe wrażenia, wielu zachęciło do edukacji w Szkole Policji w Słupsku.

Uczniowie klasy II LO B policyjnej

Dnia 23.03.2010 nasza klasa II LO B odwiedziła Szkołę Policji w Słupsku.

Na początku mieliśmy przyjemność zobaczyć jedną z najlepiej wyposażonych strzelnic w Europie. Jeden z wykładowców poprowadził krótką, ale ciekawą lekcję na temat bezpiecznego posługiwania się bronią.

Mieliśmy także możliwość zobaczyć jak działa wydział kryminalistyki, uczyliśmy się pobierać linie papilarne. To było ciekawe doświadczenie. Następnie pani przewodnik zaprowadziła nas na zajęcia Krav Magi, które odbywały się na sali gimnastycznej. Zwiedziliśmy również Muzeum Policyjne. Znajdowały się tam: narzędzia tortur, broń zabytkowa, pomieszczenie do diagnostyki kryminalnej oraz cela więzienna.

Uważamy, że ten wyjazd był bardzo dobrym pomysłem, ponieważ mamy większą wiedzę o pracy policji. Według nas jest to szkoła, która dobrze przygotuje przyszłego policjanta do pracy w tym zawodzie.

Małgorzata Iwaszko, Patrycja Marciniak, klasa II LO B


do góry

Indeks Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie dla naszego ucznia
Dzień 10.04.2010 r. zapisał się jako jeden z najsmutniejszych i najbardziej tragicznych w najnowszej historii Polski…. Jednak w tym dniu do Przemysława Knuta ucznia I klasy policyjnej z ZS im. Oskara Langego w Białym Borze uśmiechnęło się szczęście. Właśnie wtedy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rwał ostatni III etap I Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej.

Najpierw odbyła się uroczysta inauguracja ostatniej fazy tego ważnego konkursu. Zebranych w Auli uroczyście przywitało kierownictwo WSPol w Szczytnie. Następnie przeprowadzono odprawę techniczną, podczas której uczestnicy wylosowali numery startowe dzielące ich na trzy grupy po 10 osób. Przemek wyciągnął, jak się później okazało, szczęśliwą 13-tkę i został przydzielony do grupy II, która już o godz. 9.15 rozpoczęła turniej w formie rywalizacji sportowych. Zawody składały się z czterech konkurencji: rzutu piłką lekarską (2 kg), wyskoku dosiężnego, biegu z przewrotem i biegu wahadłowego (20 x 10 m). Ostatecznie w części sportowej Przemek uzyskał 37 punktów na 50 - był to naprawdę świetny wynik.

Druga faza Olimpiady składała się z egzaminu ustnego. Uczestnicy losowali zestaw złożony się z trzech pytań i odpowiadali przed komisją ekspertów z zakresu ustaw i rozporządzeń dotyczących Policji, wiedzy o społeczeństwie i wstępu do prawoznawstwa. W tej rundzie wychowanek II LO w Białym Borze uzyskał 40 punktów. W sumie zdobył ich 77 na 100 możliwych i ku radości swojej, a także opiekunów p. Andrzeja Maciupcy, p. Grzegorza Piszcza oraz funkcjonariuszy Policji wywalczył w pełni zasłużone II miejsce! Bardzo ciężka i systematyczna praca ucznia niewątpliwie zaowocowała sporym sukcesem. A było o co powalczyć. Nagrodę główną stanowiły indeksy dla piętnastu najlepszych spośród trzydziestu uczestników finału.

Można powiedzieć, że Przemek jest już „studentem” Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zainteresowanych uczniów zapraszamy do wzięcia udziału w tym konkursie w przyszłym roku, a samemu finaliście raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

tekst i zdjęcia: Andrzej Maciupa, nauczyciel języka polskiego i historii, opiekun olimpijczyka


do góry

Sukces Uczennic z Technikum Hodowli Koni

Uczniowie naszej szkoły w dniach 9-10.04. 2010 r. wzięli udział w eliminacjach okręgowych XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Szczecinie,
  w pi?ciu blokach:
 • blok produkcja zwierzęca - Agnieszka Winkler, Sandra Zakrzewska, Aneta Szymańska,
 • blok produkcja roślinna - Dominika Kusiak, blok żywienie i gospodarstwo domowe - Barbara Kaźmierczak,
 • blok agrobiznes - Konrad Semeniuk, Grzegorz Redzimski,
 • blok mechanizacja rolnictwa - Michał Kuzioła
. Od wielu lat etap ten odbywa się w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach. Nasze uczennice odniosły sukces kwalifikując się do etapu centralnego w bloku produkcja zwierzęca - Sandra Zakrzewska, zajmując pierwsze miejsce i Agnieszka Winkler - trzecie.

Opiekunami uczennic byli Joanna i Paweł Langkafel. Tegoroczne eliminacje centralne organizowane są przez okrąg bydgoski, odbędą się w dniach 28 - 29 maja 2010 r. w Bolesławowie. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

tekst i zdjęcie: Joanna i Paweł Langkafel , nauczyciele przedmiotów zawodowych, opiekunowie uczniów

Agnieszka Winkler, Sandra Zakrzewska

marzec 2010

do g?ry

SUKCES białoborskich uczniów

Od momentu wprowadzenia w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze innowacyjnych kierunków – klas policyjnych i wojskowych, drzwi białoborskiej Alma Mater nie zamykają się. Nowe kierunki cieszą się sporym zainteresowaniem gimnazjalistów. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele nie marnują chwili wolnego czasu. Ciężka praca szybko pokazała pierwsze efekty.

Niespełna dwa lata minęło a szkoła może już pochwalić się sukcesem uczniów klas policyjnych. Młodzież klas pierwszych i drugich wzięła udział w I edycji Olimpiady Policyjnej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jak czytamy w piśmie skierowanym do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych: „Przedsięwzięcie ma charakter trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim i jest skierowane do uczniów klas o innowacjach policyjnych (…) dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, których zainteresowania są ukierunkowane na problematykę bezpieczeństwa. Celem olimpiady jest zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy o bezpieczeństwie oraz roli i zadaniach Policji jako organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.”

Do tej pory odbyły się dwa z trzech etapów. Krok pierwszy polegał na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na temat wybrany spośród podanych przez Komitet Główny Olimpiady. Prace uczestników po dwukrotnym sprawdzeniu i ocenie wystawionej przez Szkolną Komisję Egzaminacyjną pozwoliły wyłonić osoby do etapu drugiego. Zostali do niego dopuszczeni wyłącznie ci uczniowie, którzy w I fazie uzyskali co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów. Udało się to siedmiorgu uczniom białoborskiego II Liceum Ogólnokształcącego: Magdalenie Zasowskiej, Julii Pielak, Annie Kuklis, Paulinie Kotus, Przemysławowi Knutowi, Marcinowi Brożko i Krystianowi Sługiewiczowi. Etap ten miał formę testu wiedzy i został przeprowadzony na terenie szkoły za pośrednictwem Internetu. Ten sprawdzian okazał się bardzo trudny, gdyż uczniowie musieli wykazać się sporą erudycją z zakresu wiedzy o społeczeństwie, wstępu do prawoznawstwa, a także ustaw i rozporządzeń dotyczących pracy Policji. Zwycięzcami tego szczebla zostało zaledwie 30 uczestników z całej Polski. Wśród szczęśliwców znalazł się uczeń klasy I „B” – Przemysław Knut.

Ścisły finał Olimpiady odbędzie się 10 kwietnia b.r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i będzie składał się z następujących konkurencji: egzaminu ustnego i zawodów sportowych. Laureat i finaliści „Olimpiady Policyjnej” po złożeniu wymaganych dokumentów zostaną przyjęci na wybrany kierunek stacjonarnych studiów pierwszego stopnia realizowany w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie bez udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym, czego Przemkowi i pozostałym uczestnikom szczerze życzymy.

tekst: Andrzej Maciupa, opiekun młodzieży, nauczyciel języka polskiego i historii.

Od lewej: Julia Pielak, Krystian Sługiewicz, Anna Kuklis, Marcin Brożko, Andrzej Maciupa (opiekun grupy), Magdalena Zasowska, Przemysław Knut, Anna Załoga.
styczeń 2010

do góry

STUDNIÓWKA 2010

23 stycznia 2010 w naszej szkole odbyła się tradycyjna Studniówka. W tym roku organizatorami Balu na 100 dni przed maturą byli uczniowie następujących klas maturalnych: III klasa Liceum Ogólnokształcącego, IV klasa Technikum Zawodowego oraz IV klasa Technikum Hodowli Koni wraz z wychowawcami Piotrem Ptasińskim, Zdisławem Drzewieckim i Pawłem Langkaflem (odpowiednio).

Na uczestników balu czekała pięknie ustrojona sala, która nawiązywała do mroźnej pogody za oknami: srebrne gwiazdy mieniły się blaskiem na tle ciemnego nocnego nieba... biała satyna, jak biały śnieg. Magiczna sceneria pięknej zabawy, którą maturzyści na pewno nie zapomną.

Wiktoria Myc

zdjęcia: Dagmara Wieszun (TOŚ)(pierwsze), Iwona Roman (IV TOS)(ostatnie), Andrzej Remus

do góry

Najzdolniejsi w Powiecie wyróżnieni przez Starostę Szczecineckiego.

Prezent z którego korzystać będą przez cały rok szkolny otrzymali na gwiazdkę najzdolniejsi uczniowie powiatu szczecineckiego.

Jest nim stypendium dla najlepszych uczniów oraz nagrody , za wybitne osiągnięcia sportowe. W wyróżnionym gronie znalazło się troje uczniów z Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze. Sesja grudniowa Rady Powiatu była znakomitą okazją do wręczenia ich najlepszym uczniom naszego powiatu. Za osiągnięcia, pracę i wysoką średnią ocen za rok szkolny 2008/2009 stypendium Starosty otrzymała Magdalena Bryła - uczennica kl. II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze. Ukończyła klasę I ze średnią 5,07 i wzorowym zachowaniem. Uczennica zdyscyplinowana, zaangażowana w życie klas i szkoły. Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów Starosty - uczennica będzie otrzymywać je w wysokości 300 zł miesięcznie przez 10 miesięcy.

Nagrodą Starosty Szczecineckiego za szczególne osiągnięcia sportowe minionego roku wyróżniono dwójkę uczniów. Wyróżnieni uczniowie za wybitne osiągnięcia sportowe to:
 • Jerzy Lipkowski - uczeń klasy IV Technikum Hodowli Koni członek kadry narodowej WKKW Młodych Jeźdźców ( przez 2 ubiegłe lata był członkiem Kadry Polski Juniorów). oraz
 • Jakub Jarecki - uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze cz?onek Kadry Narodowej WKKW Junior?w.
Obaj uczniowie w ubiegłym sezonie odnieśli znaczące sukcesy sportowe w kraju i zagranicą>

Wyróżniające osiągnięcia ucznia J. Lipkowskiego to udział w finale pucharu świata WKKW w klasie CIC** i zajęcie IV miejsca oraz zdobycie pucharu dla najlepszego polskiego zawodnika oraz X miejsce Mistrzostw Polski Jeźdźców WKKW zaś Jakuba Jareckiego to zdobycie III miejsca w Pucharze Polski WKKW oraz Brązowego Medalu Mistrzostw Polski Juniorów WKKW w klasie CIC*.

Otrzymali oni jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości 1000zł. Gratuluję nagrodzonym i życzę następnych sukcesów w nauce i sporcie.

Andrzej Pastuszek
grudzień 2009

do góry

Szkolny Apel Wigilijny

W dniu 21 grudnia 2009 roku, jak co roku, odbyło się w naszej szkole spotkanie wigilijne. Boże Narodzenie to dla wszystkich niezwykły czas, a jego nastrój chyba nie można by było w pełni odczuć bez pięknych polskich kolęd. Uczniowie i grono pedagogiczne mieli okazję wysłuchać piękny występ naszego szkolnego chóru, który prowadzi pani mgr Wiesława Drzewiecka (nauczyciel języka polskiego). W skład chóru weszło około 60 uczniów różnych klas, którzy przez 1,5 miesiąca przygotowywali ten koncert! A występ ten dodatkowo uświetnili Mateusz Pawelec, który akompaniował grą na skrzypcach oraz ksiądz Andrzej Jarzyna - klawiszowe.

Tekst W. Myc, zdjęcia Irena Piaszczyńska

więcej zdjeć (wyk. I. Piaszczyńska)

do góry

Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze z certyfikatem "Szkoła przyjazna uczniom" w II etapie konkursu Super Szkoła

Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu "Super Szkoła" organizowanego przez Super ExpressZ. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Sejmu RP.
Celem konkursu jest wyłonienie i przyznanie tytułu "Super Szkoły 2009" w trzech kategoriach:
- szkoły podstawowe
- gimnazja
- szkoły średnie W dziewiątej już edycji konkursu do redakcji wpłynęło 161 tysięcy ankiet z 1605 szkół z całej Polski. Do finału zakwalifikowanych zostało 60 szkół ( po 20 szkół: podstawowych, gimnazjalnych i średnich ). Zadanie konkursowe I etapu polegało na tym iż uczniowie wypełniali ankiety dotyczące swoich szkół. Po analizie ankiet Komisja Konkursowa wyłoniła 20 szkół w każdej kategorii którym przyznano certyfikat "Szkoły Przyjaznej Uczniom".
W drugim etapie konkursu, uczniowie mają za zadanie przygotować pracę pt. "Ratujmy Ziemię - Ekologia w naszym mieście. Propozycja akcji społecznej propagującej ochronę środowiska naturalnego w Waszym mieście/regionie".
Stawką w konkursie jest wyposażenie wybranej pracowni - fizycznej, matematycznej, biologicznej lub języków obcych - w 5 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz tematyczne encyklopedie multimedialne.
"Pomysłów na akcję społeczną propagującą ochronę środowiska może być wiele - to wiemy doskonale. Mamy nadzieję, że nasze propozycje działań mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców zyskają uznanie jury. Liczymy też na współpracę i pomoc władz lokalnych w ich realizacji, może uda się "zarazić" wszystkich ekologicznym myśleniem? Na to liczymy…" - tak wypowiadają się uczniowie.
Inicjatorem udziału w konkursie był Samorząd Szkolny wraz z opiekunami Agnieszką Papaj i Joanną Racisz-Czapla. Zespół Szkół im. Oskara Langego zakwalifikował się już po raz trzeci do drugiego etapu, a w roku 2005, szkoła zajęła drugie miejsce wśród szkół średnich z całej Polski.
Agnieszka Papaj, Joanna Racisz-Czapla

Na załączonym zdjęciu znajdują się: Członkowie samorządu wraz z opiekunami -od lewej: Patrycja Pipczyńska, mgr Agnieszka Papaj, Sandra Zakrzewska, mgr Joanna Racisz-Czapla, Ewa Żaglewska, Anna Dydułado góry

Netbook przekazany na rzecz Zespołu Szkół im. Oskara Langego

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "OSKAR" działające przy Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze pozyskało netbook firmy Eee PC dzięki uczestnictwu nauczycielki języka angielskiego, pani Agnieszki Papaj, w programie All-In-Teaching-Tools. Program, którego celem jest wyposażenie szkół w systemy tablic interaktywnych, oprogramowanie oraz umożliwienie nauczycielom korzystanie dostępu do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, jest wdrażany przez wydawnictwo Express Publishing. Netbook został przekazany na rzecz Zespołu Szkół im. Oskara Langego.
Agnieszka Papaj


do góry

Laureatka z ZS im. Oskara Langego w Olimpiadzie Regionalnej w Barzkowicach

W miesiącu grudniu bieżącego roku w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach odbyła się Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Tematem przewodnim tegorocznej, VIII edycji olimpiady była ochrona wód. Zgłosiło się do niej ponad 50-ciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Zespół Szkół im. Oskara Langego reprezentowały 2 uczennice: Ewa Kędryna (kl. III) oraz Iwona Roman (kl. IV) z Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ochrony środowiska.
Celem olimpiady było między innymi popularyzowanie wiedzy na temat ochrony i poprawy stanu środowiska, także w aspekcie integracji Polski z UE.
Jury olimpiady powołane przez organizatora dokonało oceny wiedzy uczestników na podstawie testu pisemnego i finału ustnego. 10 finalistów, którzy zostali wyłonieni po części pisemnej, odpowiadali przed komisją na pytania problemowe. Jedną z laureatek została Iwona Roman, która otrzymała dyplom i puchar za zajęcie III miejsca wraz z cennymi nagrodami rzeczowymi.
Wyróżnienie to jest zachętą dla innych uczniów, by poszerzać swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska.

Joanna Racisz- Czapla,opiekun uczniów

do góry
listopad 2009

do góry

Klasy wojskowe w Jednostce wojskowej

27 listopada 2009 roku uczniowie klas pierwszych o profilu wojskowym po raz kolejny odwiedzili jednostkę 3 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie. Uczniowie, pod fachowym okiem wojskowych, w niewielkich grupach przeszli rozmaite zajęcia.


zdjęcia L. Landwójtowicz

do góry

Spotkanie integracyjne

5 listopada 2009 roku w naszej szkole odbyło się tradycyjne spotkanie integracyjne, na którym uczniowie klas pierwszych mają okazję zaprezentować się swoim starszym kolegom. Imprezę przygotowali uczniowie klas drugich, składała się ona z następujących konkurencji:

 • uczniowie zaprezentowali kierunki kształcenia w klasach pierwszych: policyjny, wojskowy i technikum hodowli koni;
 • Jaka to melodia?
 • Mam talent - okazało się, że wśród uczniów klas pierwszych rzeczywiście mamy talenty. Uczennice klas policyjnych zaprezentowały piosenki i naprawdę zachwyciły aulę swoim śpiewem. Klasy wojskowe pochwaliły się żonglerką i talentem w stylu bitboks (czyli wykonanie muzyki ustami). Uczennica z klasy technikum hodowli koni zarecytowała wiersz autorstwa kolegi.
 • Mądrzejszy od drugoklasisty, w którym uczniowie odpowiadali na pytania w różnych kategoriach.
 • "Łamiszczęki" - konkurencja polegała na powtórzeniu trudnych do wymówienia zwrotów i zdań - trzeba przyznać, że wyrazy nie były łatwe, a popełniane błędy bawiły publiczność
 • Wyginaj śmiało ciało - konkurs taneczny - znowu niespodzianka, chłopcy z klas policyjnych przygotowali efektowny układ taneczny i zostali nagrodzeni gorącymi brawami.
tekst W. Myc
zdj?cia I. Piaszczyńska
więcej

do góry

Hubertus w Technikum Hodowli Koni

Hubertus - święto myśliwych, leśników i jeźdźców, organizowane na koniec sezonu, zwykle w okolicach 3 listopada w większych stadninach i stajniach. Nazwa pochodzi od świętego Huberta, patrona polowań, którego pamiątka przypada właśnie 3 listopada.

W ten dzień urządzana jest gonitwa, podczas której konno ściga się tzw. lisa, jeźdźca z ogonem przypiętym do lewego ramienia. Ten, kto go zerwie, wygrywa, ma prawo wykonać rundę honorową wokół miejsca pogoni, i za rok sam ucieka jako lis.

Święto po raz pierwszy obchodzono podobno w 1444 roku. Początkowo były to wielkie polowania. Do dziś w tradycji łowieckiej dzień św. Huberta jest okazją do tzw. hubertowin, czyli polowania zbiorowego o charakterze szczególnie uroczystym, z zachowaniem historycznych wzorców i ceremoniałów (m.in. sygnałów łowieckich). Polowanie hubertowskie kończy biesiada myśliwych przy ognisku, bigosie i nalewce.

W Zespole Szkół im. Oskara Langego HUBERTUS zorganizowany był po raz dziewiąty. Ze względu na bezpieczeństwo w ostatnich latach odeszliśmy od organizacji gonitwy za lisem, na rzecz lisa szukanego- kita jest ukryta na wyznaczonym terenie, a jeźdźcy mają za zadanie znaleźć i zabrać kitę bez zsiadania z konia.

Organizatorami była klasa III Technikum Hodowli Koni oraz nauczyciele zajęć praktycznych Paweł i Joanna Langkafel oraz Kamil Rajnert. Bieg odbył się 12 listopada, uczestniczyło w nim 12 jeźdźców. Pozostali uczniowie z wszystkich klas THK i nauczyciele byli widzami obserwującymi przejazdy zastępu i szukanie lisa. Zastęp prowadził instruktor jeździectwa Kamil Rajnert. Lisa znalazła uczennica IV THK - Paulina Rzeczkowska. Ostatnim etapem było ognisko z kiełbaskami, bigosem i gorącą herbatą. Uczestnicy otrzymali dyplomy i pamiątkowe flou , zwycięzca - kitę.

Zdjęcia i tekst: Joanna i Paweł Langkafel
październik 2009

do góry

Ślubowanie klas mundurowych

W dniu 15 października 2009 odbyła się ceremonia ślubowania uczniów pierwszych klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego. Do ślubowania przystąpili uczniowie czterech klas pierwszych:

 • I LO A o nachyleniu Policyjnym
 • I LO B o nachyleniu Policyjnym
 • I LO A o nachyleniu Wojskowym
 • I LO B o nachyleniu Wojskowym
Uczniowie tych klas od początku roku przygotowywały się do uroczystości, a największe podziękowania należą się kadrze z 3 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie, to właśnie dzięki ich staraniom uczniowie świetnie wypadli w musztrze.

Uroczystość zaczęła się na placu szkolnym ceremonią wyprowadzenia sztandarów. Następnie odbył się uroczysty przemarsz przez miasto pod dźwięki wojskowej orkiestry dętej ze Złocieńca. Na czele za sztandarami szła kolumna Kompanii Honorowej 3 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie.

W uroczystości ślubowania oprócz nauczycieli, uczniów naszej szkoły oraz rodziców, udział wzięło wielu oficjalnych gości, m.in.: Poseł na Sejm RP Jan Kuriata, Dowódca 3 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie płk Ryszard Krawiec, Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie: nadkom. Jerzy Misiaszek, nadkom. Mariusz Trybuła, Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku insp. Józef Hatała, podinsp. Jacek Proć, nadkom. Robert Zagorowski, Burmistrz Białego Boru Franciszek Lech Kwaśniewski, Zastępca Burmistrza Bożena Pankiewicz- Ginda, przedstawiciele Rady Powiatu i Gminy, dyrektor szkoły Andrzej Pastuszek, wicedyrektor Renata Piszcz. Uroczystość prowadził Piotr Ptasiński, treść ślubowania czytała Wiesława Drzewiecka.

Po zakończeniu ślubowania na uczniów i ich rodziców czekał poczęstunek: ciasto, gorąca kawa i herbata w pomieszczeniu szkolnej sali gimnastycznej, była też okazja na wymienić się wrażeniami, zrobić zdjęcia z kolegami, rodzina i wychowawcami. Mimo, że pogoda niezbyt dopisała, to nastrój uroczystości był wyjątkowo wzniosóły.

tekst: W. Myc

zdjęcia: I. Piaszczyńska

do góry

Podpisanie porozumienia w sprawie kształcenia uczniów klas o nachyleniu wojskowym

16 października 2009 roku w internacie szkoły miało miejsce bardzo ważne wydarzenie: zostało podpisane porozumienie w sprawie kształcenia uczniów klas o nachyleniu wojskowym. Dokument porozumienia podpisali: dowódca 3 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie płk Ryszard Krawiec oraz Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis i Wicestarosta Marek Kotschy.

W uroczystości tej udział wzięli: Poseł na Sejm RP Jan Kuriata, Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis, Wicestarosta Marek Kotschy, Zarząd Powiatu Szczecineckiego, Dowódca 3 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie płk Ryszard Krawiec, Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie: nadkom. Jerzy Misiaszek, nadkom. Mariusz Trybuła, Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku insp. Józef Hatała, podinsp. Jacek Proć, nadkom. Robert Zagorowski, Burmistrz Białego Boru Franciszek Lech Kwaśniewski, Zastępca Burmistrza Bożena Pankiewicz- Ginda , przedstawiciele Rady Powiatu i Gminy, dyrekcja szkoły i nauczyciele.

tekst: W. Myc

zdjęcia: I. Piaszczyńska

do góry

Otwarcie strzelnicy i siłowni

Także 16 października 2009 w obecności gości dokonano uroczystego otwarcia szkolnej strzelnicy i siłowni. Te obiekty powstały z inicjatywy dyrektora szkoły pana Andrzeja Pastuszka z myślą o klasach mundurowych, po to, aby uczniowie tych klas mogli doskonalić swoje umiejętności strzeleckie oraz sprawność fizyczną.

Na zdjęciach widać, że strzelnica cieszyła się popularnością wśród gości.

tekst: W. Myc

zdjęcia: I. Piaszczyńska

do góry

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13 października w szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na początku uroczystości dyrektor szkoły Andrzej Pastuszek zwrócił się do nauczycieli i pracowników szkoły, składając życzenia z okazji tego święta.
Część artystyczna została przygotowana przez uczniów klas pierwszych pod kierunkiem wychowawców.
zdjęcia I.Piaszczyńska
więcej zdjęć (wyk. Irena Piaszczyńska i Iwona Wójtów)
wrzesień 2009

do góry

DOŻYNKI POWIATOWE

W dniu 19 września 2009 r. braliśmy udział w Powiatowych Dożynkach które odbyły się w Świątkach. Nasza szkoła ze względu na to, że kształci na terenie gminy Biały Bór prezentowała się razem z gminą na wspólnym stoisku. W skład delegacji z naszej szkoły wchodzili: -p. P. Langkafel, -p. J. Langkafel, - uczennice H. Mazur i R. Biskupska z klasy IV THK

Prezentowaliśmy przygotowane dwie tablice informacyjne, prace uczniów z wizerunkami koni a także siodło, puchary, kronikę i kwiaty do ozdoby stoiska. Osoby przechodzące obok naszego stoiska najczęściej zatrzymywały się obejrzeć kronikę szkoły lub popatrzeć na stroje jeździeckie naszych uczennic niektórzy pytali także o szkołę. Wszyscy zainteresowani otrzymywali ulotki informacyjne o szkole i kształceniu.

tekst: Joanna i Paweł Langkafel


do góry

Sprzątanie świata

Tegoroczna XVI edycja kampanii "Sprzątanie świata - Polska 2009" pod hasłem "Pomagajmy Ziemi - codziennie" odbyła się w Zespole Szkół im. Oskara Langego 17 września 2009 r.

Celem kampanii było budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska, a także wyrobienie postaw i zachowań młodzieży i dorosłych, które w przyszłości powinny stać się stylem naszego życia. W tym roku akcja przybrała nieco inną formę a mianowicie do "sprzątania" włączyły się wszystkie klasy Zespołu Szkół. Wychowankowie wraz z wychowawcami zgodnie z ustalonym wspólnie grafikiem wyruszyli na dwugodzinne porządkowanie miasta oraz okolic Białego Boru kończące się wieloma podsumowaniami przy ogniskach klasowych. W murach szkolnych o konieczności dbania o stan środowiska przypominała gazetka ścienna przygotowana przez uczniów klasy III TOŚ. Wśród terenów objętych akcją znalazły się: osiedla, okolice wokół ośrodka zdrowia, cmentarza, drogi docelowe oraz dworce, skwerki i parki, okolice jeziora i stada ogierów.

W akcji uczestniczyło około 350 osób z 14 oddziałów. Łącznie zebrano około>125 różnej wielkości worków odpadów dokonując częściowej ich segregacji. Odbiorcą odpadów po uprzednim umówieniu był zakład komunalny w Białym Borze. Zawsze sądziłam i nadal sądzę, że tego typu działalność ekologiczna ma wielkie znaczenie dla wszystkich obywateli.

Temat tegorocznej akcji zwrócił uwagę na to, że każdy z nas, nawet drobnymi działaniami, może odmienić los przyrody nas otaczającej. Uświadomiliśmy sobie, że w dbaniu o środowisko ważna jest konsekwencja i taka akcja jaką jest "sprzątanie świata" powinna się odbywać każdego dnia. Dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom za włączenie się do akcji.

tekst: M. Romanko

do góry

SPŁYW KAJAKOWY

W dniu 11 września br., 25 osobowa grupa najodważniejszych z Zespołu Szkół im. O. Langego w Białym Borze, tj. II LPA postanowili uczestniczyć w spływie kajakowym po rzece Brda, trasą Sporysz - Dzików. Opiekunowie to: p. Iza Sadłowska, ksiądz Andrzej Jarzyna, ratownik Mariusz Walczak oraz organizator i wychowawca p. Larysa Nowicka.

O godzinie 8.00 rano wyjechaliśmy z pod szkoły do Sporysza. Tam w oczekiwaniu na auto z kajakami podziwialiśmy mini Z O O. Do naszej dyspozycji było 13 spływowych kajaków wyposażonych w kamizelki i wiosła dla każdego uczestnika. O godzinie 9.00 ruszyliśmy na podbój rzeki Brdy. Do pokonania każdy z uczestników miał około 12 kilometrów. Po mozolnej walce z żywiołem wszyscy uczestnicy spływu dotarli do Dzikowa, gdzie czekały na nas gorące pierogi z grzybami oraz ognisko, przy którym ogrzewaliśmy się i piekliśmy kiełbaski. Przy ognisku wszyscy zmęczeni ale zadowoleni z uczestnictwa, opowiadali o przygodach jakie spotkały ich na rzece, żałując że to już koniec i trzeba wracać do domu. Zadowoleni i najedzeni, wsiedliśmy do zabytkowego "Milicyjnego" auta, które odwiozło nas do Sporysza, gdzie czekał na nas szkolny samochód.
tekst: Larysa Nowicka


do góry

Wizyta w jednostce patronackiej

9 września 2009 roku uczniowie klas wojskowych odwiedzili jednostkę patronacką klas wojskowych, czyli 3 Pułk Przeciwlotniczy w Koszalinie.


do góry

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

1 września naukę w naszej szkole rozpoczęli uczniowie pięciu pierwszych klas:

 • 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu policyjnym z rozszerzonym j.angielskim, historią, WOS-em (klasa A i B),
 • 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu wojskowym z rozszerzonym programem geografii, WOS-u, języka obcego (klasa A i B),
 • 4-letniego Technikum Hodowli Koni

W roku szkolnym 2009/2010 w 14 oddziałach uczy się około 390 uczniów, w skład Zespołu Szkół im.O. Langego wchodzą:

 • 3-letnie Liceum Ogólnokształcącego z rozszerzonym programem informatyki i języka angielskiego
 • 3-letnie Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu wojskowym z z rozszerzonym programem geografii, WOS-u, języka obcego
 • 3-letnie Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu policyjnym z rozszerzonym j.angielskim, historią, WOS-em
 • 4-letnie Technikum Hodowli Koni
 • Technikum Zawodowe w zawodzie "Technik Ochrony Środowiska"
zdjęcia : I. Piaszczyńska
więcej zdjęć

[Bia?y B?r] [Historia szkoły] [Szko?a dziś] [Rekrutacja] [Strona główna] [Powrót]