[Biały Bór] [Historia szkoły] [Szkoła dziś] [Rekrutacja] [Strona główna] [Powrót]
Kronika Wydarzeń

Rok 2009/2010 Rok 2008/2009 Rok 2007/2008 Rok 2006/2007 Rok 2005/2006

Najważniejsze wydarzenia roku szkolnego 2010/2011

wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj


czerwiec 2011

Prawie jak żołnierze

W ubiegłym tygodniu br. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „OSKAR” wraz z Zespołem Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze zorganizowało obozy szkoleniowe wojskowo-obronne dla uczniów z klas mundurowych. Uczniowie z klas wojskowych zajęcia obronne realizowali przy 52 Batalionie Remontowym Jednostki Wojskowej w Czarnem, zaś młodzież z klas policyjnych w szkole Policji w Słupsku.

Szkolenia realizowano wg harmonogramów opracowanych przez dowódco jednostki wojskowej i kadrę wykładowców Szkoły Policji.

Obozy Zostały dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku w ramach programu dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

Celem zgrupowania w Czarnem było podsumowanie zdobytej wiedzy w ciągu roku szkolnego, nabycie nowej i wykorzystanie jej w praktyce. W obozie udział wzięło 88 uczniów klas pierwszych i drugich o nachyleniu wojskowym.

Zajęcia prowadzone były przez podoficerów z Jednostki Wojskowej, a głównymi opiekunami byli nauczyciele i wychowawcy ze szkoły oraz żołnierze z 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego tj. p. por. Joanna Reszka i p. plut. Dariusz Kwarciński.

Około godziny 11 dotarliśmy na miejsce przyszłego obozu wojskowego. Zastaliśmy dużą łąkę, na której stał jeden duży namiot. Najpierw pełnił on funkcję magazynu, a później stołówki. Gdy już wszyscy ochłonęliśmy na plac wjechały wojskowe ciężarówki z obozowym sprzętem. Najpierw odbyliśmy profilaktyczne szkolenie BHP i p.poż. Po czym podzieleni na drużyny zabraliśmy się do rozkładania swoich namiotów. Do godziny 14.00 wszystkie namioty były rozłożone.

Po obiedzie ogłoszono zbiórkę na placu przed namiotami, po czym padła komenda do przegrupowania w plutony, na które zostaliśmy podzieleni już w szkole przed obozem.

Program szkolenia obejmował:
- zajęcia z systemu walki Krav Maga,
- typowo wojskowe zajęcia z wychowania fizycznego,
- marsz na orientacje z mapą,
- okopywanie się do postawy strzeleckiej leżąc za pomocą łopatki piechoty,
- maskowanie samochodu ciężarowego STAR MAN 44
- poruszanie się w terenie,
- łączność,
- strzelenie z broni pneumatycznej,
- seans filmów z misji zagranicznych i prezentacja uzbrojenia 52 brem w Czarnem,
- udział w spektaklu, który przygotowała młodzież z grupy teatralnej „Damy Radę” działającej przy klubie garnizonowym w Czarnem.
- rozkładanie i składanie na czas broni wykorzystywanej przez polską armię na misjach zagranicznych tj, Beryl kal.5,56 mm
- ćwiczenia z odkażanie wozu bojowego STAR MAN 44
- zabezpieczenie żołnierza przed bronią masowego rażenia po przez ubranie specjalistycznego kombinezonu FOS.

Każdy dzień rozpoczynał się z chwilą ogłoszenia pobudki o godzinie 6 rano i porannym rozruchem, a kończył apelem wieczornym, instruktażem dla wartowników i służby dyżurnej oraz zawołaniem „capstrzyk na obozie!”.

Główną „atrakcją” był nocny wymarsz, który trwał do godziny 3.30. W trakcie marszu obozowicze podzieleni na trzy plutony pokonali trasę o długości 15 km.

W czwartkowy wieczór żołnierze, którzy prowadzili zajęcia zorganizowali nam pożegnalne ognisko z dyskoteką w klubie garnizonowym, a młodzież przygotowała program artystyczny pod tytułem „wieczorny apel”

Ostatni dzień był dniem porządkowym. Miejsce obozowiska zostawiliśmy w takim stanie w jakim je zastaliśmy.

Zwieńczeniem przedsięwzięcia jakim było obóz było rozdanie certyfikatów ukończenia obozu i wyróżnienie poszczególnych uczniów za pełnione funkcje i zaangażowanie w trakcie ćwiczeń. Wręczenia certyfikatów dokonał dowódca jednostki, pan ppułk. Sławomir Milewski w obecności zastępcy dowódcy p. mjr Krzysztofa Klima i szefa sztabu p. kpt Wojciecha Kotschego zaś nagrody i wyróżnienia wręczył dyrektor szkoły Andrzej Pastuszek wraz z wicedyrektorem p. Renatą Piszcz i koordynatorem szkoły p. Joanną Racisz-Czaplą.

Wyróżnieni zostali za:
- pełnienie funkcji dowódców plutonów,
- służbę dyżurną,
- sprawność fizyczną,
- porządek w namiocie,
- zorganizowanie łączności na teranie obozowiska,
- umiejętności strzeleckie,
- wzorowe przygotowanie do obozu – „Porządny obywatel”
- uczciwość i fair play w strzelectwie.

Uczniowie klas drugich pożegnali obozowisko z żalem, że to ich ostanie tego typu zajęcia, bo w klasie maturalnej program nauczania nie przewiduje zajęć na obozie, a pierwszoklasiści czekają na przyszły rok z nadzieją, że będzie tak samo fajnie, ciekawie i co najmniej będzie to trwało dwa tygodnie.

Dowódca 52 Batalionu Remontowego Ziemi Człuchowskiej w Czarnem ppłk Sławomir Milewski żegnając obozowiczów życzył sukcesów w szkole i zaprosił nas na kolejne tego typu zgrupowanie na terenie jednostki.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Dyrekcja Szkoły oraz wszyscy uczestnicy obozu składają na ręce dowódcy serdeczne podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich zajęć, które prowadzone były bardzo ciekawie i na wysokim poziomie.

Uczniowie i wychowawcy pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania klasom policyjnym i wojskowym niezwykle atrakcyjnych obozów. Szczególnie serdeczne podziękowania kierują pod adresem Starostwa Powiatowego w Szczecinku, które w części dofinansowało w/w zadanie.

Tekst – Leszek Landwójtowicz, Jarosław Hapak. Zdjęcia – Edyta Serniak.


Prawie jak policjanci. Uczniowie z Białego Boru na obozie szkoleniowym w Szkole Policji

W ubiegłym tygodniu (13.06 - 17.06.2011) 50 uczniów drugich klas policyjnych przebywało na obozie szkoleniowym w Szkole Policji w Słupsku.

Przedsięwzięcie było możliwe dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół „Oskar” przy współpracy z Zespołem Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze. Wykonawcą a zarazem przedmiotem odpowiedzialnym za przebieg szkolenia była Szkoła Policji.

Harmonogram zajęć był bardzo urozmaicony i ciekawy. Swój pobyt uczniowie rozpoczęli od prawdziwego policyjnego testu sprawnościowego. Trzeba przyznać, że nasi uczniowie wypadli znakomicie.

W programie pobytu nie zabrakło wykładów z etyki zawodowej, struktury policji oraz aspektów prawnych w pracy policjanta.

W czasie trwania zajęć uczniowie poznali rodzaje przestępstw urzędowych oraz przeciwko mieniu. Wykładowcy przygotowali również pokazowe ćwiczenia, w czasie których młodzież poznawała zasady przeszukiwania miejsc, osób i rzeczy oraz kontroli pojazdów. Dla naszych uczniów zorganizowano zawody strzeleckie z broni pneumatycznej. Dodatkowo młodzież wzięła udział w zajęciach z wyszkolenia strzeleckiego bron palnej w klubie strzeleckim „Gryf”

Uczniom bardzo podobały się zajęcia, ich tematyka i sposób prowadzenia. Oczywiście splendoru dodawał sam fakt przebywania w mundurach Szkoły Policji i możliwości obcowania z prawdziwymi policjantami odbywającymi tutaj różnego rodzaju szkolenia.

Naturalnie nie odbyło się bez dodatkowych atrakcji. Po zajęciach młodzież odpoczywała nad morzem w Ustce, zwiedzała zabytki Słupska i bawiła się w wesołym miasteczku. W ostatnim dniu dokonano podsumowania pobytu. Gospodarze wręczyli pamiątkowe dyplomy i nagrody dla najlepszych strzelców z broni pneumatycznej. Uhonorowano również najlepszych zawodników na torze sprawnościowym i strzelających z broni palnej.

Uczniowie i wychowawcy pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania klasom policyjnym i wojskowym niezwykle atrakcyjnych obozów. Szczególnie serdeczne podziękowania kierują pod adresem Starostwa Powiatowego w Szczecinku, które w części dofinansowało w/w zadanie.

A oto lista nagrodzonych.
Test sprawności.
Wśród chłopców:
1 miejsce - Knut Przemysław II LBP (1:08)
2 miejsce – Rozenkiewicz Łukasz II LAP (1:10)
3 miejsce – Sługiewicz Krystian II LBP (1:12)

Wśród dziewczyn:
1 miejsce – Michalak Joanna II LAP (1:14)
2 miejsce – Pielak Julia II LAP (1:17)

Strzelanie z pistoletu pneumatycznego.
1 miejsce – Ambruszewicz Bartłomiej II LAP (101pkt)
2 miejsce – Garbicz Damian II LBP (98 pkt)
3 miejsce – Pielak Julia II LAP (96pkt)

Strzelanie z broni ostrej.
1 miejsce – Pooch Grzegorz II LAP (86pkt/100pkt)
2 miejsce – Rozenkiewicz Łukasz II LAP (80 pkt/100pkt)
3 miejsce – Wernick Szymon IILAP (73pkt/100pkt)

Wśród dziewczyn najlepsza była Pielak Julia II LAP (78pkt/100pkt)

Tekst: Wiktoria Myc Zdjęcia: Wiktoria Myc, Andrzej Maciupa, Maciej Piaszczyński


Egzamin Zawodowy 2011

Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu wykształcenia zawodowego oraz sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych. Pisemnym testem, w auli Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze, 13 czerwca maja 2011 roku, rozpoczął się egzamin zawodowy.

Do egzaminu przystąpili abiturienci z następujących klas:
• IV Technikum Hodowli Koni – 21 osób
• IV Technikum Zawodowego w zawodzie technik ochrony środowiska – 17 osób Podczas egzaminu miałam przyjemność pełnić funkcję przewodniczącej komisji egzaminacyjnej, w której zasiadali także mgr Anna Jaworska – nauczyciel języka angielskiego oraz mgr Justyna Maciupa – nauczyciel historii i WOS w naszej szkole. Ponadto w komisji uczestniczył mgr Zdzisław Bihun - nauczyciel wychowania fizycznego z I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze.

Egzamin nadzorował Dyrektor Szkoły mgr inż. Andrzej Pastuszek wraz z mgr Joanną Racisz - Czaplą - szefem kształcenia zawodowego w szkole. Większość uczestników egzaminu była zadowolona z tematów i prognozowała zdanie egzaminu. Wszystkim absolwentom życzę pozytywnych i satysfakcjonujących wyników.

Tekst i zdjęcia Irena Piaszczyńska
fotoreportaż z przygotowań do egzaminu


Uczniowie Technikum Hodowli Koni na wycieczce

W dniu 8 czerwca młodzież z klas I i II i III THK uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej tradycyjnie już zorganizowanej do gospodarstw i miejsc gdzie uczniowie poznają historię hodowli koni i ich utrzymanie. Odwiedziliśmy na początku Stadninę Koni Nowielice, która leży w dolinie rzeki Regi w północnej części województwa zachodniopomorskiego w pasie nadmorskim około 8 km od morza w pobliżu miasta Trzebiatów. Korzystając z wiedzy i uprzejmości pana Janusza Bobika zapoznaliśmy się z hodowlą stadniny.

Następnym etapem naszej wycieczki było schronisko Pro Animale Dla Zwierząt w Potrzebie w Charzynie dla koni, psów i kotów. Jest to wspaniałe miejsce gdzie zwierzęta często po trudnych i dość bolesnych kontaktach z ludźmi mogą żyć i cieszyć się spokojem do końca swojego życia. Dobrze jest zobaczyć lepszą stronę ludzi, aby nie stracić nadziei i wiary, spotykając się niestety coraz częściej z ich okrucieństwem. Wrażliwość młodych ludzi jest potrzebą dla zmian w prawie i przyzwolenia społeczeństwa na złe traktowanie zwierząt.

Podbudowani widokiem wolnych koni na pastwisku pojechaliśmy obejrzeć ogrody tematyczne Hortulusu w Dobrzycy. Koniec wiosny jest bardzo dobrym momentem na zwiedzanie ogrodów ze względu na bujność i rozkwit dużej ilości gatunków roślin. Wyciszeni i wypoczęci po kontakcie z tak piękną roślinnością czekała nas tylko droga powrotna do szkoły.

Wszyscy wrócili zmęczeni ale bogatsi w nowe doświadczenia.

Tekst i zdjęcia: Joanna i Paweł LangkafelSprawdzamy jeźdźców z THK

Już po raz drugi w naszej szkole odbył się egzamin z nauki jazdy konnej przeprowadzony w klasie II Technikum Hodowli Koni na zakończenie zajęć. Egzamin sprawdza umiejętności jeździeckie jakie młodzież nabyła w ciągu 21 godzin obowiązkowej nauki jazdy konnej. Kryteria ocen są tak ustalone aby docenić umiejętności doskonałych jeźdźców, a także uczniów którzy nierzadko pierwszy swój kontakt z jazdą konną mieli dopiero pod doświadczonym okiem trenera Kamila Rajnerta w czasie tych zajęć.

Egzamin odbył się w dniu 6 czerwca w obecności egzaminatora Kamila Rajnerta i komisji Joanny Racisz-Czapla, Joanny Langkafel i Pawła Langkafla. Zgodnie z obyczajem uczniowie przystąpili do egzaminu odświętnie ubrani, z widocznym zdenerwowaniem i obawą co do wyników. Egzamin przebiegł zgodnie z planami, uczniowie jeździli parami, pokazując swoje umiejętności. Wszyscy zdali egzamin, ale oceny były różne. Kończąc egzamin najlepsi mogli popisać się swoimi zdolnościami skokowymi na ocenę najwyższą czyli celującą. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Na zakończenie z widoczną ulgą i zadowoleniem zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.

Tekst i zdjęcia: Joanna i Paweł LangkafelPowrót do korzeni 2011

Program „Powrót do korzeni ‘2011” w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży został zainaugurowany w Białym Borze 5 czerwca 2011 roku. Nasi goście – młodzież z Berufsförderungszentrum e.V. Ueckermünde wspólnie z młodzieżą Zespołu Szkół im. Oskara Langego zrealizowali, 11 czerwca 2011 roku, zaplanowane wspólne działania projektowe.
... czytaj cały tekst
pełna galeria zdjęć

tekst i zdjęć: Irena Piaszczyńska


do góry
maj 2011

Partnerska wizyta

W ostatnim tygodniu maja br. miała miejsce wizyta, zarówno uczniów jak i kadry białoborskiej szkoły z udziałem przedstawicieli samorządu Gminny Biały Bór, w Powiecie Uecker Randow. Owocna współpraca realizowana na podstawie porozumienia partnerskiego zawartego 26 października 2007 roku pomiędzy Zespołem Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze i Berufsförderungszentrum e. V. Ueckermünde w Pasewalku rozwija się dzięki zaangażowaniu obu stron.

Na początku stycznia br., podczas spotkania w Białym Borze, partnerzy uzgodnili plany wspólnych działań w 2011 roku, czego wyrazem był wspólny projekt zarówno na płaszczyźnie kontaktów młodzieżowych jak i współpracy personelu.

Po raz pierwszy, w Powiecie Uecker Randow u oficjalnego partnera Powiatu Szczecineckiego, wspólnie spotkali się przedstawiciele edukacji z naszej i niemieckiej szkoły oraz samorządów Gminy Biały Bór, Pasewalku, Eggesin i Ueckermünde, którzy wymienili się doświadczeniem i wiedzą na temat „Systemów edukacji, sportu i kultury w Niemczech oraz historii i tradycji regionu Uecker Randow” oraz uczestniczyli w podsumowaniu projektu młodzieżowego.

Młodzież realizowała wspólnie projekt, którego celem było rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży oraz umożliwianie nowych inicjatyw polsko-niemieckich. Wymiana ta służyła poprawie wzajemnego zrozumienia i przezwyciężaniu uprzedzeń, a także wspierała wspólną odpowiedzialność polskiej i niemieckiej młodzieży za kształtowanie przyszłości wolnej Europy.

Bogaty program pobytu młodzieży zaowocował nowymi umiejętnościami i wiadomościami dotyczącymi m.in.: BHP, p-poż oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy, za co uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty potwierdzające zdany pozytywnie egzamin. Uczniowie klas mundurowych: wojskowych i policyjnych, uczestnicy projektu, przybliżyli sobie wiedzę na temat funkcjonowania wojska w Niemczech. Zwiedzili jednostkę wojskową, w której to mogli szczegółowo poznać jak przebiega szkolenie wojskowe oraz jak żyją żołnierze Bundeswehry - federalnych sił zbrojnych Niemiec w jednostce wojskowej.

Podczas realizacji programu stworzono atmosferę sprzyjającą partnerskiej twórczej pracy - wspólne spędzanie wolnego czasu, przygotowanie prezentacji multimedialnej z zrealizowanych działań, czy oddziaływanie wychowawcze przez sport – rozgrywki na wesoło. Wspólna realizacja przez uczestników polskich i niemieckich programu to jest duży sukces organizacyjny koordynatorów projektu.

Jesteśmy zadowoleni z tego, że doszło do kolejnego spotkania, wymiany doświadczeń pomiędzy naszymi szkołami, z uwzględnieniem działań samorządowych zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej w tym zakresie.

Gospodarze spotkania zadbali o atrakcyjny i pouczający pobyt uczestników polskich. W programie nie zabrakło udziału w Dniach Morza w Ueckermünde, poznawania tradycji kulturalnych, sportowych i morskich regionu.

Młodzieży polskiej i niemieckiej w szczególności podobał się fakt możliwości wspólnego spędzenia czasu, w tym dyskoteka, regaty kajakowe, wycieczki i możliwość poznania naocznie miejsc Powiatu Uecker Randow. Trud włożony w organizację programu został wynagrodzony zaobserwowanymi emocjami podczas pożegnania i efektami, które obserwujemy i o których informuje nas młodzież.

Składamy podziękowanie Berufsförderungszentrum e. V. Ueckermünde w Pasewalku, władzą samorządowym Powiatu Uecker Randow i Burmistrzowi Eggesin za przyjęcie nas w malowniczym mieście z świetnie zachowanymi i odrestaurowanymi zabytkami architektury oraz z fantastycznym szlakiem wodnym rzek Randow i Uecker, które mogliśmy podziwiać podczas spływu tratwową wspólnie z młodzieżą uczestnicząca w projekcie podczas równolegle odbywających się regat kajakowych.

Kolejny wspólny projekt zaplanowany jest w gminie Biały Bór w terminie od 5 do 11 czerwca 2011 roku. Pozyskane dofinansowanie w ramach PNWM pozwoli na realizację działań w projekcie „Powrót do korzeni ‘2011”. Rewizyta niemieckiego partnera jest kontynuacją projektu „Powrót do korzeni - polsko-niemieckie spotkanie młodzieży” z 2010 roku. Podczas działań w spotkaniu w 2011 roku planujemy osiągnąć następujące cele: dla szkoły- dalsze doskonalenie języków oraz zacieśnienie partnerskich kontaktów, realizować praktyczną naukę języka niemieckiego [odczytując napisy na lapidariach, epitafiach i żeliwnych krzyżach] Dla młodzieży- planujemy bliższe poznanie i nawiązanie osobistych kontaktów z młodzieżą z partnerskich szkół z Pasewalku i Białego Boru. Poprzez wspólną pracę przy porządkowaniu nekropolii w Sępolnie Małym [gmina Biały Bór] uczniowie będą mieli okazję cofnąć się o ponad sto lat w historię polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Stworzenie podczas realizacji programu atmosfery sprzyjającej partnerskiej, twórczej pracy na rzecz społeczności lokalnej to kolejne planowane zadanie i efekty projektu w ramach PNWM.

tekst i zdjęcia: Irena PiaszczyńskaW nagrodę - wycieczka do Gdańska

26 maja 2011 r. pięcioro naszych uczniów wraz z 35 uczniami innych szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego wyjechało na wycieczkę do Gdańska. Wyjazd ten był nagrodą za udział w III Powiatowym Konkursie Informatycznym. Konkurs miał finał w kwietniu b.r., na wycieczkę pojechali finaliści z każdej szkoły biorącej udział w finale oraz uczniowi z najlepszymi wynikami etapu szkolnego, z naszej szkoły: Marcin Kakao (I LO BP), Mateusz Kalinowski (II LO BP), Krystian Sługiewicz (II LO BP - jeden z finalistów tegorocznej edycji), Patryk Brzeczka (I LO AW), Tomek Minko (I LO BP).

Program wycieczki obejmował udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Gdańskim. Była okazja wziąć udział w praktycznych zajęciach i zaprogramować robota do walki sumo, a następnie na własne oczy zobaczyć efekt działania w rozgrywkach z innymi robotami. Uczniowie wzięli udział w atrakcyjnym wykładzie dotyczącym grafiki komputerowej, na którym pokazano jak dzięki programom graficznym powstają super zdjęcia do żurnali, śmieszne wpadki grafików komputerowych. Można było obejrzeć lub asystować w rozmaitych doświadczenia fizycznych. Wszystkie zajęcia i pokazy prowadzili studenci uniwersytetu.

Po obiedzie uczniowie zwiedzili słynne Gdyńskie Akwarium, gdzie znajdują się niezwykłe gatunki ryb, płazów i gadów pochodzących z różnych rejonów świata, np. z Afryki, Ameryki Północnej czy północy naszego kontynentu.

Sponsorzy konkursu: Powiat Szczecinecki, firmę Gawex-Media, G DATA, SAPiK, TELZAS, Pana Jerzego Imiołka (Cropp/Reserved) oraz Dwór Pomorski Luboradza.

tekst: Wiktoria Myc

zdjęcia: Janusz Kuczyński - szkolny koordynator informatyki i wyjazdu


Turniej regionalny Licealiady w piłce nożnej dziewcząt

24 maja 2011 roku w Białogardzie zorganizowany został finał regionu koszalińskiego w piłce nożnej dziewcząt. Gospodarzem był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Białogardu, zaś uczestnicy to mistrzowie powiatów z w/w regionu.

ZS im. O. Langego reprezentował powiat szczecinecki po tym, jak w październiku ubiegłego roku w rozgrywkach na szczeblu powiatowym, rozgromił szkoły szczecineckie, zdobywając pierwsze miejsce.

W turnieju regionalnym poziom grających zespołów był znacznie wyższy. Nasza drużyna rozegrała dwa spotkania: z ZS nr 3 z Koszalina oraz ZSP z Białogardu.

Rezultat był taki, że jeden mecz z Białogardem wygraliśmy, zaś w drugim, niestety, doznaliśmy porażki. O kolejności miejsc zadecydowały zdobyte bramki, których na nieszczęście mieliśmy zbyt mało.

Niemniej jednak trzecie miejsce, które osiągnęliśmy jest również sporym sukcesem dziewcząt i naszej szkoły.

Zespół z Białego Boru reprezentowany był przez następujące uczennice:
- Brzóskiewicz Katarzynę,
- Czapiewską Justynę,
- Feculak Weronikę,
- Główczewską Beatę,
- Guziel Agatę,
- Justkę Krzysztofę,
- Lipkowską Renatę,
- Matuszewską Monikę,
- Michalak Joannę
- Mrozek-Gliszczyńską Annę.

Wszystkim dziewczętom serdecznie gratuluję woli i ducha walki, spisały się one bardzo dobrze, zaś ich umiejętności rokują duże nadzieje na wygraną w rozgrywkach, które odbędą się w przyszłym roku szkolnym.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Piszcz

płk Marek Rakowski -Defilada

do góry

Sukcesy strzeleckie uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze

W dniu 25 maja br. zostały przeprowadzone na Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Szczecinku Wojewódzkie Zawody Strzeleckie "O Srebrne muszkiety -2011". Uczestnikami zawodów były 3 osobowe zespoły ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa.

Do udziału we współzawodnictwie zgłoszono 13 zespołów chłopców i 8 zespołów dziewcząt.

Warunkami strzelania w w/w zawodach były: karabin sportowy kaliber 5,6 mm, odległość strzelania 50m, liczba strzałów 15.

Po całodziennych zmaganiach wyłoniono najlepsze zespoły.
Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze reprezentowała grupa w składzie: Szymon Rapta, Mariusz Roczniak, Górak Wojciech, która zajęła II miejsce, zaś zwycięzcami została drużyna z Gimnazjum Nr 2 w Szczecinku.
Nie najgorzej zaprezentowała się również drużyna dziewczyn z Białego Boru, która zajęła IV miejsce, a do trzeciego dzieliła je liczba 1 punktu.

Patronat nad zawodami objął Wojewoda Zachodniopomorski. Nagrody w postaci pucharów, dla 3 najlepszych drużyn, dyplomów oraz medali dla zwycięzców ufundowali Kurator Zachodniopomorski, Starosta Szczecinecki i Burmistrz Miasta Szczecinek.

Najlepszym zespołom gratulujemy, a dla zespołu z Białego Boru życzymy lepszych sukcesów do zwycięstwa włącznie.

Tekst i zdjęcie - Andrzej Pastuszekdo góry

Uczniowie klas wojskowych świętowali przed ratuszem w Koszalinie

W sobotę (7 maja 2011 r.) przed ratuszem w Koszalinie obchodzone były uroczystości z okazji 66 rocznicy Dnia Zwycięstwa, Święta 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz pożegnania żołnierzy kontyngentu KFOR.

Dowództwo Jednostki wraz z Prezydentem Koszalina zaprosiło uczniów klas wojskowych z Białego Boru na w/w uroczystości.

W trakcie uroczystości został złożony meldunek w związku z wyjazdem kontyngentu KFOR na misję stabilizacyjną do Kosowa.

Wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w apelu pamięci oraz obchodach Święta Pułku. Wojsko przemaszerowało w defiladzie ulicami Koszalina pod amfiteatr. Zaproszeni goście, młodzież i mieszkańcy Koszalina od godz. 13:00 bawili się na Pikniku Żołnierskim. Była tam prezentacja sprzętu wojskowego, wystawa okolicznościowa, występy zespołów artystycznych, pokaz Grupy Rekonstrukcyjnej, gry i zabawy oraz poczęstunek wojskowy.

Młodzież spotkała się z Dowódcą Wojsk Lądowych Panem Generałem broni Zbigniewem Głowienka, żołnierzami Pułku, brała udział w pokazach przy sprzęcie wojskowym, posiliła się grochówką.

W czasie spotkania z Dowódcą Wojsk Lądowych, Dyrektor Szkoły zapoznał Dowódcę z funkcjonowaniem klas wojskowym w Zespole Szkół. Na zakończenie spotkania młodzież wspólnie sfotografowała się z Panem Generałem.


Tekst - Andrzej Pastuszek.
Zdjęcia - Archiwum szkolne.

Uczniowie w czasie defilady Uczniowie w czasie defilady Defilada - pokaz sprzętu Defilada. Poczty sztandarowe Uczniowie klas mundurowych w czasie uroczystości na placu przy ratuszu płk Marek Rakowski -Defilada Zastępca dowódcy 8pplo pułk Marek Rakowski z uczniami klas wojkowych w czasie defilady Goście zaproszeni na uroczystość Spotaknie uczniów z Dowódcą Wojsk Lądowych oraz Dyrektorem szkoły

do góry
kwiecień 2011

Sukces jeździecki ucznia Technikum Hodowli Koni z Białego Boru

Na Międzynarodowych Zawodach Jeździeckich WKKW (w dniach 30.04-01.05.2011 r.) w Sopocie w kategorii CIC* Mateusz Kiempa na koniu Młoda Dama zajął trzecie miejsce. Dwa pierwsze miejsca przypadły zawodnikom z zagranicy.

Uczeń klasy maturalnej technikum na co dzień trenuje w Klubie Jeździeckim Hubertus Biały Bór pod okiem znanego trenera p. Bogusława Jareckiego.

Były to pierwsze w tym roku oficjalne zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego zaliczane do Pucharu Polski. Następny udział tego zawodnika to międzynarodowe zawody w Białym Borze w dniach 27-29 maja.

Gratulujemy sukcesów i życzymy dobrych wyników w następnych zmaganiach.

Andrzej Pastuszek Dyrektor SzkołyOstatni Dzwonek w Białym Borze

Dla uczniów Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze z pięciu klas maturalnych 29 kwietnia 2011 roku zabrzmiał "ostatni dzwonek”. Absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego z III klas oraz z IV klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik ochrony środowiska i IV klasy Technikum Hodowli Koni wraz z wychowawcami: Wiesławą Drzewiecką, Larysą Nowicką, Joanną Langkafel, Joanną Radzisz - Czaplą oraz pełniącą obowiązki wychowawcy, w miejsce urlopowanej Hanny Ptasińskiej, Renatą Piszcz, uroczyście zakończyli swoją edukację.

W sumie 103 uczniów szkoły, a w tym: 46 absolwentów z II Liceum Ogólnokształcące z klas a i b policyjnych, 13 z LO, 25 z THK i 19 absolwentów z TZ.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in.: Paweł Mikołajewski Wiceburmistrz Białego Boru, podinsp. Arkadiusz Ścigała – wykładowca w Szkole Policji w Słupsku, podinsp. Jacek Proć – Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku, nadkom. Robert Zagorowski - Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku, sierż. Ilona Jańczak - Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku, insp. Józef Hatała – komendant Powiatowy Policji w Szczecinku, mł. asp. Krzysztof Kaźmierczak – Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku – Posterunek Biały Bór oraz Jan Kardyś – Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze.

Zgodnie z tradycją szkoły odbył się uroczysty ceremoniał zmiany Pocztu Sztandarowego Szkoły. Wychowawcy klas wraz z dyrekcją pogratulowali najlepszym, następnie uroczyście wręczono wszystkim absolwentom świadectwa ukończenia.

Tegoroczni maturzyści z dwóch klas II Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu policyjnym ukończyli 3-letni cykl szkolenia policyjnego wg innowacji pedagogicznej autorstwa dyrektora szkoły. Otrzymali, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu ze szkolenia policyjnego, Certyfikaty Policyjne. Program kształcenia policyjnego obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Uczniowie klas przedmaturalnych przygotowali program artystyczny, w którym trochę na wesoło i trochę ze smutkiem pożegnali starszych kolegów. Na zakończenie maturzyści tradycyjnie otrzymali pamiątki - "zestaw maturzysty", który na pewno będzie przydatny podczas matury.

Wydarzenie zakończenia edukacji pierwszego naboru do klas policyjnych II Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze znajdzie swoje odzwierciedlenie w kronice w historycznych wydarzeniach szkoły.

Gratuluję wszystkim i życząc udanych życiowych wyborów, „szerokich dróg”, „wysokich lotów”, pomyślności i wytrwałości w dążeniach do wyznaczonych celów.

Tekst i fot. Irena PiaszczyńskaPolicjada w Słupsku - wygrana!

W dniach 27-28 kwietnia 2011r. w Słupsku dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu policyjnym odbyła się pierwsza edycja "Policjady". W szranki stanęły szkoły średnie z Pomorza. Zespół Szkół im. Oskara Langego reprezentowali następujący uczniowie:
- Anna Chałasiewicz , Marcin Kakao z klasy I LOAP,
- Julia Pielak, Joanna Michalak i Łukasz Rozenkiewicz z klasy II LOAP,
- Przemysław Knut, Krystian Sługiewicz i Mateusz Klekociński z klasy II LOBP,
- Katarzyna Brzóskiewicz i Weronika Feculak - maturzystki z III LOAP.

Reprezentacja Zespołu Szkół była przygotowywana przez nauczycieli wychowania fizycznego: Izę Sadłowską, Grzegorza Piszcza i nauczyciela historii Andrzeja Maciupę. Drużyna z Białego Boru okazała się bezkonkurencyjna i zajęła w turnieju zasłużone I miejsce!

"Policjada" była podzielona na dwa etapy. W pierwszym dniu uczestnicy zmierzyli się z testem wiedzy z przedmiotów specjalistycznych (zakres merytoryczny obejmował materiał ze szkolenia policyjnego i częściowo wiedzy o społeczeństwie). Po obiedzie wszyscy uczestnicy udali się na zwiedzanie wystawy Witkacego w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.

Po powrocie z muzeum młodzież zmierzyła się z kolejnym ważnym zadaniem >autoprezentacją szkoły połączonej z omówieniem plakatu pod hasłem "Policja przyjazna społeczeństwu", który każda drużyna wcześniej musiała przygotować. Z tego zadania wzorowa wywiązała się uczennica klasy II LOAP Julia Pielak, która oprócz tego, że przygotowała pracę to musiała ją jeszcze omówić przed szacownym jury. Plakat Julii został szybko zauważony i doceniony przez sędziów. Praca bezapelacyjnie została oceniona jako najlepsza.

Następnym zadaniem, z którym przyszło się zmierzyć uczestnikom „Policjady” był test sprawdzający wiedzę praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Również i z tym zadaniem nasi uczniowie poradzili sobie najlepiej. Po zakończonym, niezwykle pracowitym i pełnym wrażeń dniu organizatorzy przygotowali piknik przed szkołą, gdzie wszyscy uczestnicy mogli raczyć się kiełbaskami i kaszanką z grilla.

Drugi dzień zmagań przebiegał na terenie Szkoły Policji w Słupsku. Najpierw uczniowie zaprezentowali swoje zdolności strzeleckie. Później przyszła kolej na tor przeszkód. Także i w tej konkurencji reprezentacja z Białego Boru okazała się najlepsza. Zarówno chłopcy, jaki i dziewczęta pokonywali przeszkody z niezwykłą sprawnością i szybkością osiągając znakomite czasy.

Podsumowanie wyników okazało się szczęśliwe dla Białego Boru. W czterech z pięciu kategorii młodzież z Białego Boru okazała się bezkonkurencyjna. Oprócz tego uczniowie Przemysław Knut i Marcin Kakao zdobyli kolejno II i III miejsce w rywalizacji indywidualnej.

W czwartek, o godz. 14:00 nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań. Nasi uczniowie spędzili te dwa dni bardzo pracowicie, ale trud się opłacił. Do domu wszyscy wracali zmęczeni, ale zadowoleni i dumni z dobrze wykonanego zadania.

Organizatorzy już zapowiedzieli w przyszłym roku drugą edycję „Policjady”. Miejmy nadzieję, że kolejny turniej również okaże się korzystny dla Zespołu Szkół im. Oskara Langego. Wszystkim uczestnikom i opiekunom reprezentacji - gratulujemy!

tekst i zdjęcia: Andrzej MaciupaFinał III Powiatowego Konkursu Informatycznego

W czwartek 14.04.2011 W Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej odbył się finał III Powiatowego Konkursu Informatycznego, w którym udział wzięło 17 finalistów - uczniów 9 szkół powiatu szczecineckiego.

Eliminacje do finału (etap szkolny) konkursu odbyły się w lutym br., wzięło w nich udział około 239 uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Do finału przeszły 2 najlepsze osoby z każdej szkoły.

Główny cel tego konkursu - to popularyzacja informatyki i technologii informacyjnej, może w nim wziąć udział każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, a zakres wiadomości i umiejętności nie wykraczają poza program nauczania przedmiotu "technologia informacyjna" .

Finał konkursu składał się z 2-ch części: testu i zadania praktycznego.
A oto tabela przedstawiająca wyniki finału konkursu:
Lp.Nazwisko i imięSzkoła
1 Bednarski Mateusz ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku
2 Tchórzewski Daniel ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku
3 Myc Marek I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze
4 Hardie-Douglas I LO im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku
5 Hornaś Marek ZS Nr 5 w Szczecinku
6 Rudnicki Jarosław ZS im O. Langego w Białym Borze
7 Suszyńska Karolina Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku
8 Karolonek Paweł ZS Nr 5 w Szczecinku
9 Szynkaruk Kamil I LO im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku
10 Sługiewicz Krystian ZS im O. Langego w Białym Borze
11 Jabłońska Anna ZS Nr 3 w Szczecinku
12 Stencel Cezary ZS Nr 3 w Szczecinku
13 Paradnia Przemysław ZS Nr 6 im. S. Staszica w Szczecinku
14 Pęcak Dawid Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku
15 Gawlik Krystian ZS Nr 6 im. S. Staszica w Szczecinku
16 Werbiński Paweł ZS Nr 3 w Szczecinku
17 Watemborski Paweł ZS Nr 3 w Szczecinku

Gratuluję naszym finalistom!! Życzę dalszych sukcesów i zachęcam innych do wzięcia udziału w tym konkursie w następnym roku. Warto! A zachętą niech posłużą też nagrody, które otrzymali wszyscy finaliści bez względu na miejsce, a jest ich cała lista:
- pen-drive 4GB;
- program Antywirusowy
- zaproszenie do kina "Wolność" w Szczecinku na 4 dowolne seanse filmowe z osobą towarzyszącą, które można wykorzystać do końca roku
.

Oczywiście Laureaci konkursu dodatkowo zostali wyróżnieni szczególnymi nagrodami:
1 miejsc - iPAD Wi-Fi 16 GB,
2 miejsce - dysk przenośny 1 TB,
3 miejsce - dysk przenośny 500 GB.

I to jeszcze nie wszystko! Finaliści oraz dodatkowo po trzy osoby z każdej szkoły (z listy najlepszych w 1-ym etapie) mają zafundowaną wycieczkę.


zdjęcia: Piotr Balon (Starostwo powiatowe w Szczecinku)
Więcej na na stronieStarostwa powiatowego w Szczecinku

Tak długa i ciekawa lista nagród nie była by możliwa, gdyby nie sponsorzy:

Zobacz reportaż telewizji Gawex - sponsora i patrona medialnego konkursu

tekst: Wiktoria MycII edycja szkolnych mistrzostw w dwuboju siłowym o puchar Dyrektora Szkoły i Przewodniczącej Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. O. Langego w Białym Borze

Dnia 4-go kwietnia 2011 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. O. Langego zorganizowana została druga edycja mistrzostw szkoły w dwuboju siłowym.

Dwubój składał się z dwóch konkurencji siłowych: wyciskania sztangi w leżeniu na ławce poziomej oraz martwego ciągu. Do zawodów przystąpiło 24 zawodników z różnych klas.

Zawody otworzył Dyrektor Szkoły, który powitał wszystkich zgromadzonych, życząc uczestnikom jak najlepszych wyników.

Następnie regulamin zawodów i zasady dotyczące bezpieczeństwa przedstawił nauczyciel wychowania fizycznego, a zarazem organizator i sędzia główny zawodów - Grzegorz Piszcz.

Po części wstępnej nastąpiło ważenie zawodników w celu ustalenia współczynnika wagowego, zgodnie z formułą Wilks a, dzięki któremu wszyscy zawodnicy, niezależnie od masy ciała, mogą brać udział w zawodach w jednej kategorii wagowej.

Pierwszą rozgrywaną konkurencją było wyciskanie sztangi leżąc na ławce poziomej.

Bezkonkurencyjny był tutaj zeszłoroczny zwycięzca pierwszej edycji dwuboju siłowego Kacper Walczak, który wycisnął sztangę o ciężarze 155 kg.

W drugiej konkurencji siłowej wspaniałym rekordem popisał się Grzegorz Redzimski, który wyrwał w martwym ciągu sztangę ważącą aż 210 kg.

Jak widać, zmagania ze sztangą przyniosły nowe rekordy w obu konkurencjach, zaś same zawody stały na bardzo wysokim poziomie

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco

 1. I miejsce - Kacper Walczak z wynikiem 240,01 punktów,
 2. II miejsce - Kamil Feculak z wynikiem 226,53 punktów,
 3. III miejsce - Patryk Kielar z wynikiem 217,89 punktów,
 4. IV miejsce - Karol Lemańczyk z wynikiem 212,58 punktów.
 5. V miejsce - Grzegorz Redzimski z wynikiem 211,89 punktów,
 6. VI miejsce - Paweł Mórawski z wynikiem 208,86 punktów,
 7. VII miejsce - Grzegorz Pooch z wynikiem 204,91 punktów,
 8. VIII miejsce - Krzysztof Spica z wynikiem 203,79 punktów,
 9. IX miejsce - Bartosz Golarz z wynikiem 200,79 punktów,
 10. X miejsce - Marcin Gagatek z wynikiem 200,75 punktów

Pozostałe wyniki, miejsca XI XXIV :

Mateusz Baranowski - wynik 190,57
Artur Batura - wynik 165,91
Patryk Brzeczka - wynik 155,67
Dawid Buchowiecki - wynik 178,32
Andrzej Czyr - wynik 195,29
Krystian Dziedziak - wynik 151,56
Marcin Kakao - wynik 164,38
Arkadiusz Kardyś - wynik 155,34
Kacper Kołacz - wynik 158,67
Sebastian Kuźmiński - wynik 177,97
Dawid Osiów - wynik 182,37
Przemysław Roman - wynik 185,24
Łukasz Rozenkiewicz - wynik 171,47
Patryk Wład - wynik 152,88

Celem zawodów było propagowanie sportów siłowych, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród młodzieży oraz wyłonienie najlepszego zawodnika i zostało to osiągnięte.

Serdecznie gratuluję wszystkim zawodnikom osiągniętych rezultatów i zapraszam na kolejne zawody, które odbędą się w przyszłym roku szkolnym.

mgr Grzegorz Piszcz


zdjęcia: I. Piaszczyńska, L. Landwójtowicz

Apel poświęcony I rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem

11 kwietnia w naszej szkole odbył się Apel Poświęcony pierwszej rocznicy katastrofy prezydencki samolotu pod Smoleńskiem.

Minął rok od tej strasznej tragedii. Uczniowie w czasie apelu przybliżyli okoliczności katastrofy: 10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.41 prezydencki samolot lecący na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej rozbił się pod Smoleńskiem; zginął prezydent Lech Kaczyński, jego żona i 94 osoby, w tym wielu wysokich urzędników państwowych i dowódców wojskowych.


zdjęcia: Irena Piaszczyńska

do góry
marzec 2011

Uczniowie klas mundurowych na zajęciach z KRAV MAGI

W ramach szkolenia policyjnego i wojskowego uczniowie klas mundurowych biorą udział w zajęciach krav magi. Krav Maga - to systemem samoobrony i walki wręcz, używany przez policję, straż graniczną i inne służby.
Zdjęcia: I. Piaszczyńska więcej zdjęć

III miejsce w Mistrzostwach Regionu koszalińskiego w ramach Licealiady w tenisie stołowym dziewcząt

Nazwa imprezy: Regionalny turniej Licealiada
Dyscyplina : tenis stołowy dziewcząt
Miejsce zawodów: ZSP Białogard
Data: 15.03.2011 organizator: Okręgowy SZS

Zawodniczki reprezentujące szkołę:
1. Magdalena Kucharczyk
2. Krystyna Pawelec
3. Klaudia Czaplicka

Dziewczęta zajęły III miejsce w Mistrzostwach Regionu koszalińskiego w ramach Licealiady w tenisie stołowym dziewcząt

zdjęcia i tekst: Izabela Sadłowska

III miejsce w eliminacjach w ramach Mistrzostw Powiatu Szczecineckiego w piłce siatkowej dziewcząt

Dnia 10.03.2011r. w ZS nr 2 w Szczecinku odbyły się eliminacje w ramach Mistrzostw Powiatu Szczecineckiego w piłce siatkowej dziewcząt.

Nasza drużyna zajęła III miejsce.

Uczennice reprezentujące szkołę na zawodach :
1. Miszczuk Justyna
2.Kiedrowicz Sandra
3.Michalak Joanna
4.Kucharczyk Magdalena
5.Główczewska Beata
6.Góral Angelika
7.Sagger Karolina
8.Kępa Joanna

zdjęcia i tekst: Izabela Sadłowska

IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu szczecineckiego w siatkówce chłopców

Uczniowie reprezentujący szkołę na zawodach sportowych w ramach Mistrzostw Powiatu Szczecineckiego w siatkówce chłopców w dniu 03.03.2011r.:
1.Kiempa Mateusz IV THK
2.Borowicz Bartłomiej II LOA W
3.Sztuba Marek II LOA W
4.Michalski Grzegorz II LOB W
5.Kuźmiński Bartłomiej I LOB W
6.Chojnacki Dawid I LOA P
7.Schulz Krzysztof ILOA W

Chłopcy zajęli IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu szczecineckiego w siatkówce chłopców.

zdjęcia i tekst: Izabela Sadłowska

Konkurs Wiedzy o Białym Borze

W międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Białym Borze uczestniczyli uczniowie trzech szkół z terenu Białego Boru: Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza,
Zespół Szkół nr 2 im. Tarasa Szewczenki,
Zespół Szkół im. Oskara Langego.

I etap konkursu przeprowadzono w lutym 2011 r. Był to test jednakowy dla wszystkich uczniów, a przeprowadzili go opiekunowie uczniów oddzielnie w każdej szkole. W teście uczestniczyło około 200 uczniów. Wyłonił on drużyny 3-osobowe, które otrzymały materiały edukacyjne do drugiego etapu.

II etap konkursu o Białym Borze odbył się 11 marca 2011 br. Był to etap ustny przeprowadzony w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół im. O. Langego. Drużyny dopingowała młodzież Zespołu Szkół im. O. Langego. Każda z drużyn udzielała odpowiedzi, a także rozwiązywała krzyżówkę. Drużyny przygotowane były bardzo dobrze, młodzież na prawie wszystkie pytania potrafiła udzielić prawidłowej odpowiedzi. Po sześciu rundach wyrównanych zmagań wyłoniono zwycięzcę. Miejsca drużyn przedstawiają się następująco:

I m-ce –Zespół Szkół im. O. Langego ( A. Jaruga, K. Kupiec ,J. Sadowski);
II m-ce – Zespół Szkół nr 2 im. T. Szewczenki ( K. Drzewiecka, M. Górniak, D. Kuriatnyk )
III m-ce – Gimnazjum nr 1 ( O. Andrasz, M. Grochowicz, A. Staś).

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pięknie wydanymi książkami.

Nagrody i materiały edukacyjne ufundowane zostały przez Gminę Biały Bór w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Od czterech lat konkurs realizowany jest w ramach działań Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Oskar” przy ZS im. Oskara Langego w Białym Borze. Szkoły otrzymały również pamiątkowe dyplomy oraz podziękowania dla opiekunów młodzieży. Był to już IX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Białym Borze propagujący jego historię, a także wiedzę o regionie i Polsce. Konkurs przeprowadzono wobec komisji w składzie: Teresa Kulczyńska – inspektor ds. oświaty przy Urzędzie Miejskim w Białym Borze, Dorota Rogowska i Marzena Gemba – bibliotekarki Miejskiej Biblioteki Publicznej, opiekunów drużyn: Marii Krużyńskiej – bibliotekarza i nauczycielki historii, Elwiry Kawy–Symko – bibliotekarki, Justyny Maciupy – nauczycielki historii oraz Barbary Kamińskiej – organizatorki konkursu. Organizatorzy konkursu dziękują Gminie Biały Bór za pomoc finansową oraz wszystkim ww. osobom za zaangażowanie w realizacji konkursu.

Autor tekstu: Barbara KamińskaUczniowie klas wojskowych w jednostce patronackiej

Z wizytą do 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego udali się, 14 marca 2011 roku, uczniowie ZS. im. Oskara Langego w Białym Borze, klasa Ib i IIb Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym, pod opieką pani Iwony Wójtów kierownika wycieczki, pani Magdaleny Dawidowicz i pana Józefa Walawko.

Uczniowie uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Jednostki Wojskowej patronującej profil kształcenia. Młodzież pod bacznym okiem instruktorów na ocenę uczyła się rozkładania i składania broni. W pierwszej kolejności był to pistolet maszynowy 9mm PM84P,PM84 GLAUBERYT, pistolet 9mm (P-83) oraz karabinek 7,62 KbK AKMS

AK – 74 z granatnikiem Pollad. Wszyscy uczniowie zajęcia z bronią zaliczyli na ocenę pozytywną, gdyż czas rozkładania i składania broni nie był ograniczony, każdy uczestnik w stopniu bardzo dobrym lub dobrym musiał nabyć tą umiejętność.

W dalszej części wycieczki grupa zwiedziła sąsiadującą obok instytucję jaką była Wojskowa Komenda Uzupełnień. W krótkiej prezentacji multimedialnej, uczniowie dowiedzieli się jakie mają możliwości dalszej edukacji po skończeniu obecnego etapu kształcenia.

Zapoznani zostali z podziałem Szkolnictwa Wojskowego na - Akademie Wojskowe, Wyższe Szkoły Oficerskie, Szkoły Podoficerskie w tym Wojskowe Akademie Techniczne, Akademie Marynarki Wojennej, Wyższe Szkoły Oficerskie Wojsk Lądowych i Wyższe Szkoły Oficerskie Sił Powietrznych. Po ukończeniu Wojskowej Szkoły Wyższej absolwent otrzymuje awans do stopnia PODPORUCZNIKA , natomiast po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej awans do stopnia KAPRALA.

Dzięki tej prezentacji uczniowie, którzy w przyszłości zamierzają zawodowo związać się z Wojskiem Polskim otrzymali niezbędne informacje oraz ugruntowali swoją dotychczasową wiedzę. Pobyt w jednostce dostarczył młodzieży wiele atrakcji i niezapomnianych wrażeń.

Tekst i zdjęcia Iwona Wójtów(więcej...)Certyfikaty Policyjne dla maturzystów z Białego Boru

W czwartek (10 marca 2011 r. - WM)tegoroczni maturzyści klas Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu policyjnym przystąpili do egzaminu ze szkolenia policyjnego w obecności wykładowców z policji i dyrekcji szkoły. Był to test sprawdzający wiedzę programowego szkolenia.

Uczniowie dwóch klas maturalnych z II Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze ukończyli 3-letni cykl szkolenia policyjnego wg innowacji pedagogicznego autorstwa dyrektora szkoły.

Program kształcenia policyjnego obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne. Młodzież wyjeżdżała do szkół policji na strzelnicę oraz na 10 dniowy obóz szkoleniowy do ośrodka harcerskiego.

Treści programowe zrealizowano zgodnie z opracowaną tematyką szczegółową przez Wydział Kadr i Doskonalenia Zawodowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Przez V semestrów młodzież zapoznawała się ze strukturą organizacyjną i służbą w policji, elementami: prawa, prawa karnego, prawoznawstwa, wybranymi przestępstwami z kodeksu karnego i wykroczeń, z kryminalistyki i kryminologii, a ponadto odbywała zajęcia w Szkole Policji w Słupsku.

Ciekawe były zajęcia z taktyki i techniki interwencji oraz strzeleckie z broni pneumatycznej, palnej długiej i krótkiej na strzelnicach.

Nieodzownym elementem szkolenia była musztra indywidualna i zespołowa, kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej na siłowni jak również zajęcia z ruchu drogowego oraz ratownictwa medycznego.

Uczniowie mieli możliwość zwiedzania szkół policji, poznania zasad naboru do policji. Najlepsi uczniowie uczestniczyli z dużym sukcesem dwukrotnie w Ogólnopolskim Konkursie Klas Policyjnych w Szkole Policji w Pile zajmując czołowe miejsca.

Młodzież podkreśla w wypowiedziach, że jest bardzo zainteresowana pracą w policji. Poznała dość dobrze specyfikę prac na różnych stanowiskach, a czas spędzony w szkole nie był dla nich stracony, zaś ukończone szkolenie gwarantuje że wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego przy ubieganiu się do szkół policji będzie pozytywny.

Dyrektor szkoły szczególnie dziękuje Komendantowi Powiatowemu Policji w Szczecinku p. Józefowi Hatale za bezinteresowną pomoc w realizacji zajęć jak również Szkole Policji w Słupsku.

Autor tekstu: Andrzej Pastuszek - dyrektor szkoły. Zdjęcia: archiwum szkoły - ostatnie zdjęcie; pozostałe zdjęcia: Irena Piaszczyńska (więcej...)do góry

Ślubowanie uczestników projektu "Pomóż sobie pomagając innym"

Zakończył się drugi etap projektu prowadzonego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Szczecinku pn.: „Pomóż sobie pomagając innym”. Piętnastu uczestników otrzymało 04 marca 2011 roku tytuł Młodszego Ratownika i w obecności całej społeczności szkoły złożyło uroczyste ślubowanie.

Realizacja misji Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – działania na rzecz zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich – wymaga dobrze przygotowanej kadry ratowników.

Celem projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy w tym posługiwania się podręcznym sprzętem ratowniczym i zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą. Organizatorem Projektu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, a patronat sprawuje Urząd Marszałkowski, Wojewoda Zachodniopomorski oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Koordynatorami projektu w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze jest mgr Renata Piszcz oraz Mariusz Walczak ze strony WOPR. Natomiast Wojciech Reperowicz Prezes Oddziału Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego [WOPR] w Szczecinku nadzorował i prowadził działania zarówno I i II etapu projektu.

Pierwszy etap projektu obejmował wykłady i ćwiczenia dla 100 uczniów z drugich klas wojskowych i policyjnych w grupach z zakresu pierwszej pomocy. Po zaliczonych testach sprawdzających 02 grudnia 2010 roku dwudziestu najlepszych odbyło, na pływalni AQUA-TUR w Szczecinku, szkolenie i zajęcia pływackie, a następnie przystąpiło do egzaminu na kartę pływacką. Szesnaście osób zdało egzamin i zdobyło karty pływackie.

W drugim etapie 15 najlepszych odbyło szkolenie w wymiarze 10 godzin w zakresie obsługiwania specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz poznało podstawowe zabiegi resuscytacji krążeniowo-oddechowej w ratownictwie wodnym. W ramach tego etapu projektu z sukcesem zakończyli szkolenie następujący uczniowie: dziewczyny: Lehmann Monika oraz Świętek Patrycja, ponadto chłopcy: Wernick Szymon, Łysko Dawid, Feculak Kamil, Kielar Patryk, Kubiak Maciej, Mirosław Łukasz, Mórawski Paweł, Piorun Grzegorz, Rutkowski Robert, Wierciński Rafał, Kowal Hubert, Kuszlewicz Mateusz, Śmieszko Artur.

Podczas uroczystego apelu, 04 marca 2011 roku, dyrektor mgr inż. Andrzej Pastuszek powitał gości, realizatorów projektu oraz uczniów i grono pedagogiczne szkoły. Przedstawił tematykę apelu i oddał głos dla Mariusza Walczaka i Wojciecha Reperowicza, którzy zapoznali wszystkich z dotychczasowymi wynikami realizowanego projektu.

W obecności całej społeczności szkoły piętnastu uczestników złożyło uroczyste ślubowanie i zostało pasowanych na Młodszego Ratownika. Słowa przysięgi ślubowania odczytał Kacper Walczak uczeń szkoły, a zarazem jedyny z pełnymi kwalifikacjami ratownik WOPR. Wszyscy otrzymali legitymacje Młodszego Ratownika

Po ceremonii ślubowania ratownicy zostali nagrodzeni gorącymi oklaskami przez wszystkich uczestników apelu. Należy nadmienić, że Młodszy Ratownik WOPR – uprawniony jest do pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych, pod nadzorem ratownika zawodowego. Jest to funkcja, którą wykonuje się w formie wolontariatu. Nie uprawnia do pracy w charakterze zarobkowym.

Uczniowie klas drugich wojskowych i policyjnych z II Liceum Ogólnokształcącego uczestniczący, jako beneficjenci w projekcie zostali zakwalifikowani do dalszego udziału w III etapie projektu. W ramach tego etapu projektu beneficjenci, Młodsi Ratownicy, jako wolontariusze będą prowadzić cykl szkoleń w białoborskich szkołach podstawowych z zakresu pierwszej pomocy, profilaktyki i bezpieczeństwa nad wodą.

Gratuluję wszystkim uczestnikom projektu. Życzę dalszych sukcesów w zdobywaniu umiejętności podczas projektu „Pomóż sobie pomagając innym” oraz skutecznego niesienia pomocy i ratowania życia osobom korzystającym z akwenów wodnych.

Fot. i tekst Irena Piaszczyńska

więcej zdjęć

do góry
luty 2011

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Oskar" a "Konkurs wiedzy o Białym Borze"

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Oskar" uczestniczyło w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne realizowane przez Gminę Biały Bór w 2011 roku. Realizujemy zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pod nazwą „Konkurs wiedzy o Białym Borze”. Na realizację tego zadania pozyskano w roku 2011 kwotę 600 złotych. W konkursie biorą udział uczniowie ZS im. O. Langego, Gimnazjum nr1 i Gimnazjum nr 2 w Białym Borze. Konkurs przebiega w dwóch etapach. Etap I – tekstowy odbył się w szkołach na przełomie stycznia i lutego 2011 roku. Wyłoniono 3 drużyny trzyosobowe , które będą brały udział w II etapie – ustnym, dnia 11 marca 2011r. w bibliotece szkolnej ZS im. O. Langego w Białym Borze.

Organizator konkursu:Barbara Kamińska3 miejsce w piłce ręcznej dziewcząt w Licealiadzie powiatowej

Zmagania ZS im. O. Langego w Białym Borze podczas powiatowej Licealiady w piłce ręcznej.

Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt rozegrana została w dniach 1-3 lutego, a gospodarzem zawodów było I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku. Mimo wieloletniej nieobecności, w tym roku do rywalizacji dołączyła drużyna naszego Zespołu Szkół licząc na zebranie cennego doświadczenia. Po rozegraniu meczów w grupach ekipa ZS im. O. Langego awansowała z drugiego miejsca do półfinału, przegrywając jedynie z gospodyniami turnieju. W półfinale nasze dziewczyny spotkały się z faworytkami zawodów drużyną ZS nr 1 im. KEN. Mecz zdecydowanie wygrał „ekonomik” 12:2, późniejszy triumfator Licealiady. W meczu o trzecie miejsce spotkaliśmy się z zespołem ZS nr 6 (Światki), który po dramatycznym półfinale z I LO przegrał dopiero po dogrywce 8:10. Mecz o najniższy stopień podium zapowiadał się niezwykle ciekawie. Nasze dziewczyny dały popis twardej i skutecznej gry zdecydowanie wygrywając to spotkanie stając się niespodzianką turnieju. Tygodnik „Temat Szczecinecki” tak opisał sukces naszych szczypiornistek: „(…)w pojedynku o brązowe medale ZS z Białego Boru niespodziewanie łatwo 9:4 pokonał ZS nr 6. (…)Warto podkreślić, co zauważyli obserwatorzy, że poziom gier na tym etapie był w tym roku wyjątkowo wysoki. Atrakcyjności rywalizacji dodał bez wątpienia udział drużyny z Białego Boru, która spisała się nadspodziewanie dobrze. Drużyna dziewcząt ZS i. O. Langego W Białym Borze wystąpiła w składzie: Magda Kucharczyk, Kinga Kowalska, Beata Główczewska, Krzysztofa Justka, Joanna Kępa, Marta Adamek, Klaudia Jopek, Anna Mrozik-Gliszczyńska, Aneta Pilipec, Klaudia Czaplicka i Joanna Michalak.

W powiatowej Licealiadzie w piłkę ręczną chłopców rozgrywanej w dniach 8-10 liczyliśmy, że nasi szczypiorniści pójdą w ślady dziewcząt. Mimo niezwykłej ambicji i woli zwycięstwa nie udało nam się jednak sprostać szczecineckim zespołom i nie awansowaliśmy do półfinałów. Drużyna chłopców ZS i. O. Langego W Białym Borze wystąpiła w składzie: Grzegorz Redzimski, Kamil Feculak, Bartosz Borowicz, Mateusz Kiępa, Tomasz Kawczyński, Sebastian Kuźmiński, Patryk Szotowicz, Radosław Jakrzewski, Bartłomiej Kuźmiński, Przemysław Knut, Mateusz Klekociński, Rafał Zawadzki i Damian Kącicki.

Jako opiekun chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim zawodniczkom i zawodnikom uczestniczącym w powiatowej licealiadzie w piłkę ręczną. Mam nadzieję, że doświadczenia jakie zdobyliśmy podczas tych zmagań zaowocują w przyszłości. tekst: Maciej Piaszczyński

zdjęcia: Maciej Piaszczyński
źródło zdjęć:http://www.fmix.pl/zdjecie/2449590/licealiada-w-pilce-reczne


Koncert jazzowy

W dniu 8 lutego 2011 w naszej szkole wystąpił zespół jazzowy ze Sczecinka. Występ zorganizowała pani Wiesława Drzewiecka.

zdjęcia: Irena Piaszczyńskado góry

Szkolna Liga Sportowa - zawody piłki nożnej dziewcząt

Dnia 7-go lutego 2011 roku odbył się szkolny turniej halowej piłki nożnej dziewcząt o puchar Pani wicedyrektor Renaty Piszcz, który odbył się w ramach Szkolnej Ligi Sportowej.

W zawodach uczestniczyło sześć drużyn z klas: I LO AP, II LO AP, II LO BP, II LO AW, III LO AP i IV THK.
Turniej został rozegrany systemem każdy z każdym. Większość meczów była wyrównana, a o kolejności zadecydowała ilość zdobytych punktów.

Bezkonkurencyjne okazały się dziewczęta z klasy II LO AP, które zwyciężyły wszystkie spotkania, zdobywając tym samym I-sze miejsce, II-gie miejsce przypadło klasie II LO BP, zaś III-cie klasie I LO AP.

Zwyciężczyniom oraz wszystkim drużynom gratulujemy. Ponieważ turniej cieszył się dużym zainteresowaniem i został dobrze oceniony i odebrany przez młodzież i dyrekcję szkoły, postaram się by stał się on imprezą cykliczną i zagościł na stałe w kalendarzu sportowych imprez Langego. tekst: Grzegorz Piszcz

Zdjęcia - Grzegorz Piszcz
styczeń 2011

Na sto dni przed maturą...

Czyniąc zadość tradycji, w auli Zespołu Szkół im. Oskara Langego odbył się bal studniówkowy z udziałem tegorocznych maturzystów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.

Po przywitaniu wszystkich zebranych, p. Wiesława Drzewiecka, cytując słowa Adama Mickiewicza oznajmiła wszem i wobec, że „Poloneza czas zacząć”. Prowadzeni przez Pana Dyrektora i Panią Dyrektor maturzyści zaprezentowali dwa układy choreograficzne. Próby i ćwiczenia nie poszły na marne- wszyscy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Nadszedł czas na przemówienia Dyrektora Szkoły, przedstawiciela Rady Rodziców, którzy podkreślili wyjątkowość balu studniówkowego i zdarzeń, których jest zapowiedzią. Nie zabrakło kwiatów i podziękowań dla dyrekcji, wychowawców, rodziców- za stworzenie warunków do nauki, ciągłe starania i przygotowanie do dorosłości.

Uatrakcyjnieniem wieczoru był program artystyczny w wykonaniu młodzieży- pokazy taneczne i wokalne. Zabawa trwała do białego rana, szczególny jej charakter nadał wystrój auli w stylu rzymskim, odświętny wygląd uczestników, ale przede wszystkim uśmiech i radość na twarzach.

Za organizację odpowiedzialni byli rodzice uczniów klas maturalnych wraz z wychowawcami klas maturalnych:
III LO „A” policyjna- wychowawczyni Larysa Nowicka,
III LO „B” policyjna- wychowawczyni Wiesława Drzewiecka,
III LO- wychowawczyni Hanna Ptasińska,
IV Technikum Hodowli Koni- wychowawczyni Joanna Langkafel,
IV Technikum Zawodowe- wychowawczyni Joanna Racisz- Czapla.
Tekst:Joanna Racisz- Czapla

Zdjęcia - Jan Stasiukiewicz

Sukces drużyny dziewcząt w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Szczecineckiego w Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnych

W dniu 12 stycznia 2011r. w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinku odbyły się w Mistrzostwach Powiatu Szczecineckiego w Drużynowym Tenisie Stołowym rozgrywanych w ramach Liceliady Szkół Ponadgimnazjalnych. W zawodach uczestniczyło osiem szkół z naszego powiatu.

W kategorii dziewcząt bezkonkurencyjne okazały się dziewczęta z naszej szkoły, które wygrały wszystkie spotkania, tym samym zajęły pierwsze miejsce w Powiecie . Zwycięska drużyna grała w składzie: Magdalena Kucharczyk, Krystyna Pawelec i Klaudia Czaplicka. Dziewczęta te są uczennicami Liceum Ogólnokształcącego z kształceniem policyjnym.

W zawodach tych udział wzięła również drużyna chłopców, która uplasowała się na piątym miejscu. W składzie drużyny grali: Mateusz Klekociński, Grzegorz Michalski i Szymon Rapta. Wszystkim zawodnikom gratulujemy, a za dziewczęta trzymamy przysłowiowe kciuki w zawodach okręgowych.

Magdalena Żaglewska


Sukces naszego ucznia w zawodach w wyciskaniu sztangi na szczeblu ogólnopolskim

19 grudnia 2010 roku w Świdwinie odbyły się IX ogólnopolskie zawody w wyciskaniu sztangi leżąc. Patronat nad zawodami objął Burmistrz Świdwina oraz Dyrektor Parku Wodnego „Relax”.

Po weryfikacji, zawodników przydzielono do poszczególnych kategorii, zarówno wiekowych jak i wagowych.

Uczeń klasy II liceum wojskowego z Zespołu Szkół im. O. Langego, Patryk Kielar, trafił do kategorii juniorów, w której to zawody odbywały się zgodnie z formułą Wilks’a.

Spośród wielu startujących juniorów Patryk okazał się najsilniejszy. Zdeklasował pozostałych rywali wyciskając ciężar 130 kg zdobywając tym samym pierwsze miejsce.

Jako nauczyciel wychowania fizycznego serdecznie gratuluję Patrykowi i życzę kolejnych sukcesów w sportach siłowych

Grzegorz Piszcz

do góry
grudzień 2010

Wigilijne spotkanie w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze

Boże Narodzenie tuż, tuż..... Od kilku dni możemy poczuć wyjątkową atmosferę tych świąt. Zgodnie z wieloletnią, szkolną tradycją, we wtorek 21 grudnia, w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze odbył się uroczysty apel wigilijny. W odświętnie przystrojonej auli szkolnej uczniowie różnych klas złączeni ideą wspólnego wigilijnego dzieła zaprezentowali specjalnie na tę okoliczność przygotowany montaż słowno - muzyczny.

Przypominając najważniejsze polskie zwyczaje wigilijne występujący podzielili się z bracią uczniowską słowem objawionym w osobistych przeżyciach znanych pisarzy i poetów. Znalazły się tam utwory, m.in. K.I. Gałczyńskiego, ks. J. Twardowskiego, K.K. Baczyńskiego i wielu innych. Przy współczesnych aranżacjach odśpiewano wiele bliskich nam i lubianych kolęd. Nie zabrakło wigilijnego stołu, na którym leżało siano przykryte białym obrusem, opłatek, dodatkowe nakrycie, wigilijna świeca. Jak przystało na prawdziwą wigilię odczytano fragmenty Pisma Świętego mówiące o narodzinach Zbawiciela. Po zakończonym apelu wszyscy uczniowie udali się do swoich pracowni, gdzie wraz ze swoimi wychowawcami i zaproszonymi gośćmi spotkali się przy wspólnym, klasowym stole.

Tekst : Andrzej Maciupa

zdjęcia: Irena Piaszczyńska

więcejzdjęć

Wigilia w Internacie

16 grudnia w Internacie naszej szkoły odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyło około 210 mieszkańców internatu, kierownik internatu pani Irena Piaszczyńska, ks. Wojciech Marcinkiewicz, ks. dr Jarosław Roman z parafii grekokatolickiej, wychowawcy internatu oraz nauczyciele.

Wieczór rozpoczął się pokazem Jasełek Bożonarodzeniowych, przygotowanymi przez młodzież internatu wraz z wychowawcą internatu Leszkiem Landwójtowiczem. Wspaniały występ i atmosfera nagrodzona została gromkimi brawami. Następnie ks. Wojciech Marcinkiewicz przed połamaniem się opłatkiem udzielił błogosławieństwa i rozpoczął wspólną modlitwę. Po czym uczniowie składali życzenia sobie nawzajem oraz wychowawcom i nauczycielom.

I w końcu wszyscy zasiedli za stoły, na których znalazły się prawdziwe wigilijne dania: pierogi, barszcz, ryba. A potem pojawił się ... Mikołaj z prezentami.

Wiktoria Myc

zdjęcia: I. Piaszczyńska, więcej

Pomagamy innym

Uczniowie klas drugich wojskowych i policyjnych uczestniczą jako beneficjenci w projekcie pn. Pomóż sobie- pomóż innym. Celem projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy w tym posługiwania się podręcznym sprzętem ratowniczym i zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą.

Projekt jest realizowany w trzech etapach. Pierwszy etap obejmuje wykłady i ćwiczenia dla 100 uczniów w grupach z zakresu pierwszej pomocy. 20 najlepszych po testach odbędzie szkolenie i zajęcia pływackie na basenie, a następnie przystąpią do egzaminu na kartę pływacką.

W drugim etapie 15 najlepszych młodych ratowników odbędzie szkolenie w wymiarze 10 godzin w zakresie obsługiwania specjalistycznego sprzętu ratowniczego i uzyskają Stopień Operatora AED ( sprzętu ratowniczego).

Wolontariat uczniów instruktorów to trzeci etap szkoleń prowadzonych przez uczniów w szkołach podstawowych z zakresu pierwszej pomocy, profilaktyki i bezpieczeństwa nad wodą.

Obecnie realizacja projektu jest na drugim etapie. Młodzież jest zadowolona z prowadzonych zajęć przez ratowników z WOPR ze Szczecinka, podczas których udzielała pomocy poszkodowanym na fantomie. Dwudziestu najlepszych uczestników szkolenia uzyska kartę pływacką. Organizatorem Projektu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie a patronat sprawuje Urząd Marszałkowski, Wojewoda Zachodniopomorski oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Tekst - Andrzej Pastuszek

zdjęcia: I. Piaszczyńska, więcej

III Powiatowy Dzień Teatru w językach obcych

Na scenie kina Wolność, 10 grudnia, zaprezentowały się szkoły ponadgimnazjalne powiatu szczecineckiego: ZS nr 1 im. KEN, ZS nr 3, ZS Nr 6 im. St. Staszica, ZS nr 5, Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze oraz Prywatne Liceum Ogólnokształcące.

Prezentujące się kolejno na scenie szkoły, swoimi świetnymi występami, udowodniły, że młodzież szkolna doskonale potrafi wcielać w życie dewizę Ignacego Krasickiego „uczyć bawiąc”.

Ideą tego przedsięwzięcia była popularyzacja nauki języków obcych poprzez zabawę w teatr. Zestawienie tych dwóch dziedzin to połączenie przyjemnego z pożytecznym. I oto właśnie chodziło, aby uczniowie mówiąc różnymi językami, doskonale się bawili. Oczywiście istotna była również rywalizacja i … nagrody. A te faktyczne okazały się kuszące, bo oprócz dyplomów, nagród rzeczowych w postaci sprzętu audio-wideo, zwycięzcy otrzymali piękne statuetki dla Najlepszej Szkoły oraz Najlepszych Aktorów.

Zmagania młodych aktorów oceniało niezależne jury, biorąc pod uwagę nie tylko walory artystyczne, ale również poprawność językową oraz scenografię. Przewodniczący jury Tomasz Czuk, podsumowując przegląd zwrócił uwagę na zaskakująco wysoki poziom zaprezentowanych spektakli, a przede wszystkim na kunszt aktorski występujących uczniów.(...)
źródło: http://www.powiat.szczecinek.pl/

Uczniowie pierwszych klas policyjnych zwiedzają Szkołę Policji w Słupsku

8 grudnia uczniowie pierwszych klas policyjnych zwiedzali Szkołę Policji w Słupsku, z którą nasza szkoła podpisała umowę o współpracy. Uczniowie mieli okazję zwiedzić gabinety wyposażone są w najnowsze pomoce i sprzęt zabezpieczający szkolenia dla policjantów w każdej specjalności.

zdjęcia: I. Piaszczyńska, więcej

Wręczenie nagród Prezesa Rady Ministrów

3 grudnia 2010 roku w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Udział w uroczystości wzięło 12 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki.

Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w postaci stypendium za wyniki w nauce, w roku szkolnym 2010/2011 z rąk Pana Krzysztofa Rembowskiego – II Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty. odebrały również uczennice naszej szkoły:

Sandra Łysko – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego ( kl.II LAW) Milena Barczyk-Najdowska – uczennica Technikum Hodowli Koni (kl.III THK)

Dyrekcja Szkoły i Rada Pedagogiczna nagrodzonym uczennicom gratuluje i życzy dalszych sukcesów, a Rodzicom życzymy wielu radości z kolejnych osiągnięć Państwa Dziecka.


do góry
listopad 2010

Z wizytą w jednostce wojskowej w Czarnem i Koszalinie

W ramach szkolenia wojskowego my, uczniowie klas pierwszych wojskowych, odwiedziliśmy jednostki wojskowe w Czarnem i Koszalinie.

W jednostce 52 Batalionu Remontowego Ziemi Człuchowskiej w Czarnem uzyskaliśmy informacje na temat ewakuacji lekkich i ciężkich pojazdów z pola walki przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu. Poznaliśmy obecne umundurowanie oraz wyposażenie indywidualne żołnierza Wojska Polskiego. Mieliśmy możliwość zobaczenia oraz rozebrania karabinu BERYL, małego karabinu maszynowego oraz pistoletu WIST.

Obejrzeliśmy hale remontowe, w których naprawiane są pojazdy kołowe oraz gąsienicowe. Dowódca jednostki zezwolił nam nawet zwiedzać wnętrza wielu pojazdów. Poznaliśmy mnóstwo maszyn, które wyszły z użytku Wojska Polskiego jak i tych używanych obecnie w Afganistanie czy Iraku.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przy pomniku ku czci 65 tys. jeńców zmarłych w obozie STALLAG IIB.

W jednostce 3. pułku przeciwlotniczego im. Włodzimierza Juliusza Ludwig w Koszalinie zwiedziliśmy pomieszczenie, którego wystrój poświęcony jest pamięci patrona jednostki oraz jej historii. Znajdowały się w nim zdjęcia poprzednich dowódców jednostki, dawnego wyposażenia 3. pułku oraz puchary i dyplomy za szczególne osiągnięcia. Wpisaliśmy się również do kroniki.

Obejrzeliśmy wystawę zabytkowego sprzętu, który kiedyś był używany w tej jednostce- działa artyleryjskie, starą rosyjską "Katjuszę", czołg T-34, naziemne działka przeciwlotnicze itp.

Na koniec pobytu w jednostce dowiedzieliśmy się, jak wygląda wykrywanie nieprzyjacielskich obiektów znajdujących się w powietrzu i ich likwidowanie. Wycieczki uważamy za bardzo pouczające- to ciekawe lekcje, dzięki którym poczuliśmy przedsmak życia wojskowego.

AUTORZY:
Bartosz Jońca, kl. I LOAW
Paweł Czacki, kl. I LOBW
Szotowicz Patryk, kl. I LOBW


Spotkanie integracyjne

W dniu 30 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie integracyjne klas pierwszych. Na początku zgodnie z tradycją każda klasa przedstawiła prezentację. Potem pierwszaki wzięły udział w wielu ciekawych konkurencjach:

Quiz „wiedza o szkole”, w którym uczniowie mogli wykazać się swoją na temat szkoły, trochę z przymrużeniem oka; „Kalambury”; „Mam talent”; prezentacja wychowawcy; konkurs ortograficzny. Uczestnicy każdego konkursu oraz każda z klas otrzymali słodkie nagrody.

Imprezę przygotowali uczniowie klas 2-ch: Dagmara Bączkowska, Marcin Brożko, Paulina Kotus, Magda Zasowska, Weronika Świtała wraz z wychowawcami.

W. Myc

zdjęcia: I. Piaszczyńska, więcej

III Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get".

Ta słynna sentencja Forresta Gump’a stała się inspiracją III Finału Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego, który odbył się w dniu 25 listopada 2010r w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety. Wychodząc naprzeciwko dzisiejszym wymaganiom bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, Starostwo Powiatowe objęło honorowy patronat nad konkursem i jednocześnie było głównym sponsorem cennych nagród dla finalistów.

Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Konkurs ten skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego. Konkurs przeprowadzany jest w 3 etapach: 2 etapy, testy pisemne, odbywają się w szkołach macierzystych a finał konkursu w auli I Liceum Ogólnokształcącego. Etapy szkolne sprawdzały znajomość słownictwa oraz gramatyki języka angielskiego i wyłoniły „perełki” naszego powiatu, które przeszły do wielkiego finału.

W części finałowej przeprowadzono konkurencje sprawdzające umiejętności językowe uczniów: formułowanie wypowiedzi ustnych, rozumienie ze słuchu, umiejętność czytania, znajomość słownictwa oraz wiedzę ogólną na temat filmu Roberta Zemeckis’a „Forrest Gump”. Tegoroczni finaliści reprezentowali wysoki poziom językowy co świadczy o dobrej jakości kształcenia w naszym powiecie. Pytania i zagadnienia do poszczególnych etapów opracowywały: Joanna Wojgienica i Stanisława Szokal Egird, nauczycielki I LO w Szczecinku.

Celem Konkursu było wyłonienie uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu najlepiej posługujących się językiem angielskim, jak również motywowanie młodzieży, przyszłych uczestników imprezy, do inwestowania w siebie i w swoją przyszłość. Było nim też rozbudzenie zainteresowań językiem angielskim między innymi za pośrednictwem popularnych filmów angielskojęzycznych. Dodatkowo organizatorom zależało na różnicowaniu uczniów na poziomie szkoły i umożliwienie porównania ich wyników z wynikami uczniów innych szkół. Zakres materiałowy obejmował program szkoły ponadgimnazjalnej, z elementami rozszerzenia w przypadku uczestnictwa w finale dla poziomu rozszerzonego.

Podczas finału największą wiedzą i znajomością języka angielskiego mogli się poszczycić:

Finał podstawowy:
I miejsce - Żaneta Wilczyńska (LO Borne Sulinowo)
II miejsce - Judyta Skiba ( LO Borne Sulinowo)
III miejsce – Karolonek Paweł ( ZS nr 5 Szczecinek)
Wyróżnieni: Wojciech Turczyński ( ZS Nr 2 Szczecinek), Jarek Rudnicki (LO Biały Bór), Eliza Gnaś (ZS Nr 5 Szczecinek). (...)

źródło: http://www.powiat.szczecinek.pl/

To już półmetek - Połowinki w klasach drugich

W dniu 19 listopada 2010 roku uczniowie klas drugich II LAP, II LBP, II LAW, II LBW, II THK bawili się na imprezie połowinkowej, która odbyła się w Domu Rekolekcyjnym Parafii Grekokatolickiej w Białym Borze. O godzinie 19-j uczniowie zasiedli przy elegancko nakrytych stołach. Po wspólnej kolacji wszyscy ruszyli na parkiet. Atmosfera niesamowita, zadowolenie na twarzach połowinkowiczków!


Drugoklasiści z policyjnych na strzelnicy

W dniu 18 listopada uczniowie drugich klas policyjnych wyjechali na strzelnicę miejską do Szczecinka. Strzelanie odbywało się pod czujnym okiem Zbigniewa Lankaufa, nauczyciela ZS im KEN. Mimo zimnej pogody (strzelnica jest otwarta), uczniom towarzyszyły duże emocje, a zadnie nie było łatwe - odległość do tarczy to aż 50 m - więc i satysfakcja po udanych strzałach była wielka. Były i śmieszne momenty: niektórzy po pieciu strzałach zdejmowali puste tarcze, inni zaś znajdowali ślady po ... 7 strzałach.


Uroczysty Apel z okazji 92 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

zdjęcia: Irena Piaszczyńska
więcej zdjęć...>http://www.fmix.pl/album/44758/narodowe-swieto-niepodleglosci/10


W poszukiwaniu lisa
Hubertus 2010 w Technikum Hodowli Koni

W dniu 10 listopada młodzież z Technikum Hodowli Koni świętowała dzień Świętego Hubertusa. Zgodnie z tradycją szkolną był to dziesiąty Hubertus, odkąd w szkole kształcą się hodowcy koni.

Nazwa biegu myśliwskiego "Hubertus" pochodzi od imienia świętego Huberta. Był to belgijski biskup żyjący na przełomie VII i VIII wieku. Zgodnie z legendą Hubert, będący poganinem, polował w Wielki Piątek (lub Boże Narodzenie). Wtedy natknął się na białego jelenia z krzyżem jaśniejącym pomiędzy tykami. Zwierzę przemówiło do niego ludzkim głosem, zachęcając do nawrócenia i oddania się w służbę Bogu. Arystokrata uznał tę przygodę za przestrogę, nawrócił się i został katolickim kapłanem, a potem biskupem w Liege. Wizerunek św. Huberta stał się znakiem wielu organizacji łowieckich, w tym Polskiego Związku Łowieckiego. Hubert jest patronem nie tylko myśliwych, ale i jeźdźców. Tego dnia ścigają się oni w uroczystym biegu (też zwanym hubertusem).

Święty Hubert obchodzi swoje święto 3go listopada. Na jego cześć, już od XV wieku w okolicach tej daty odbywają się pogonie za lisem. Dziś oczywiście lis jest symboliczny - to jeździec z przyczepioną do lewego ramienia kitą. Wszyscy uczestnicy biegu próbują "złapać lisa", czyli zerwać ową kitkę. Ten, komu się to uda, wygrywa zabawę i zostaje "lisem" w następnym roku. Cały bieg rozpoczyna się wspólnym terenem, który prowadzi master (a zamyka kontrmaster). Cały konkurs zazwyczaj rozgrywany jest na łące tak, aby obserwatorzy mieli dobry widok na całą rywalizację. Na znak mastra, rozpoczyna się gonitwa. Coraz popularniejsze staje się urządzanie lisa szukanego dla najmłodszych i początkujących. Wtedy szuka się albo lisa - jeźdźca, albo samej kitki. Uczestnicy poruszają się stępem. Złapanie lub znalezienie lisa również sygnalizowane jest okrzykiem mastra.

Oczywiście po odstawieniu koni do stajni urządza się tradycyjną imprezę, z bigosem. Hubertus to święto koni i jeźdźców, okazja do spotkania się choć raz w roku w gronie wszystkich miłośników koni i znajomych .

Pięknie wyszykowane konie, elegancko ubrani jeźdźcy w pełnym galopie to zapierający dech w piersiach widok. Być może dlatego właśnie publiczność odgrywa podczas tych imprez ważną rolę - kibiców, którzy nieraz emocjonują się bardziej niż na meczu piłkarskim.

Tegoroczny Hubertus odbył się przy pięknej pogodzie z aurą tajemnicy otaczającą jeźdźców w postaci mgły, co dodało uroku. Zastęp prowadził instruktor jeździectwa Kamil Rajnert , a za nim siedem par koni i jeźdźców odświętnie ubranych w czarnych frakach i białych bryczesach. Wyjazd w teren rozpoczął się jak zwykle od stępa , potem był kłus i na koniec mogliśmy podziwiać wszystkich jeźdźców w galopie. Następnie zastęp udał się w teren a widzowie mieli czas na pamiątkowe zdjęcia i przejście na miejsce szukania lisa.

Ze względu na bezpieczeństwo nie organizujemy gonitwy za lisem. Na wyznaczonym terenie jeźdźcy obserwowani przez pozostałą młodzież rozpoczęli szukanie lisiej kity. Nie było to zadanie łatwe, gdyż lis w tym roku był ukryty w dość zaskakującym miejscu i jeźdźcy długo szukali kity. Wreszcie sztuki tej dokonała Monika Kuńcio z klasy IV THK.

Ostatnim etapem było ognisko z kiełbaskami, bigosem i gorącą herbatą. Zostały także rozegrane zawody dla wszystkich uczniów, sprawdzające umiejętności jeżdżenia na rowerze Patataj i pokonania przygotowanego wcześniej toru z przeszkodami. Rozgrywki dostarczyły wiele emocji i walki wśród uczniów, a najlepszy w tej konkurencji okazał się Mateusz Kiempa również z klasy IV THK. Uczestnicy otrzymali dyplomy i pamiątkowe flou a zwycięzca kitę i puchar.

Organizatorami była klasa III Technikum Hodowli Koni z rodzicami, trener Kamil Rajnert oraz nauczyciele zajęć praktycznych Paweł i Joanna Langkafel.

Teks i zdjęcia: J. i P. Langkafel
do góry
październik 2010

do góry

Międzyklasowe zawody w piłce nożnej chłopców

Dnia 25-go października 2010 roku w ramach Szkolnej Ligi Sportowej odbyły się międzyklasowe zawody w piłce nożnej chłopców. Do turnieju przystąpiło dziesięć reprezentacji, w większości klas mundurowych. Ostatecznie w klasyfikacji ogólnej turnieju, po zaciekłej sportowej walce i rywalizacji, prowadzonej w duchu fair-play zwycięstwo wywalczyła klasa II b LO AW.

  Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:
 1. miejsce - kl. II LO AW
 2. miejsce - kl. II LO BW
 3. miejsce - kl. II LO BP
 4. miejsce - kl. I LO AP
 5. miejsce - kl. IV TZ
 6. miejsce - kl. II LO AP
 7. miejsce - kl. I LO BP
 8. miejsce - kl. I LO AW
 9. miejsce - kl. III LO AP
 10. miejsce - kl. III LO BP

Duże zainteresowanie młodzieży Szkolną Ligą Sportową jest wyznacznikiem do organizacji kolejnych międzyklasowych zawodów sportowych.

Grzegorz Piszcz

zdjęcia:Magdalena Żaglewska

do góry

Uczniowie drugich klas policyjnych w Szkolę Policji w Słupsku

W dniu 21 października uczniowie drugich klas policyjnych odwiedzili Szkolę Policji w Słupsku. Na początku uczniowie zwiedzili Izbę Pamięci, zawiera ona zbiory dokumentujące 65-letnią historię szkoły, m. in. Mundury, sztandary oraz pokaźna kolekcję czapek policyjnych z kilkudziesięciu krajów. Następnym punktem programu było Muzeum Kryminalistyki, w którym zgromadzono kolekcję broni palnej z lat 70 - 80 zabezpieczonej przestępcom, eksponaty poświecone medycynie sądowej i inne. Uczniowie zwiedzili kilka sal szkoleniowych na terenie szkoły, m. in. salę pierwszej pomocy, salę do przeszkoleń policjanta dyżurnego, sale przeznaczone do przeprowadzenia ćwiczeń z interwencji różnego rodzaju - "mieszkanie", "bar", "piwnica".

Młodzież mogła też zobaczyć na własne oczy jak wyglądają zajęcia z … "Zakładania kajdanek" oraz uczestniczyć w charakterze obserwatorów na prawdziwym zaliczeniu przyszłych policjantów z interwencji w … barze.


do góry

Ślubowanie - to już tradycja uczniów z Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze

15 października w samo południe uczniowie z Zespołu Szkół z klas pierwszych liceum ogólnokształcącego - dwóch wojskowych i dwóch policyjnych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

Kolumna uczniów z 10 klas mundurowych w obecności kompani honorowej i pocztu sztandarowego 3 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie, pocztu sztandarowego Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku oraz pocztu sztandarowego szkoły, wyruszyła z placu szkoły ulicami do centrum miasta.

Korowód uczniów ubranych galowo w asyście rodziców, nauczycieli i gości przy dźwiękach orkiestry dętej ze Złocieńca przemaszerował na plac apelowy. Uroczystość została poprzedzona ćwiczeniami musztry i kroku defiladowego. Warto było się pomęczyć przez kilka tygodni, gdyż całość uroczystości wypadła bardzo okazale.

Całej imprezie towarzyszyło ogromne zainteresowanie mieszkańców miasteczka. Dyrektor szkoły p. Andrzej Pastuszek przywitał wszystkich zgromadzonych w szczególności zaś zaproszonych gości.

Ślubowanie odbyło się według ceremoniału wojskowego, a gospodarzem uroczystości był dowódca 3 Pułku Przeciwlotniczego - ppułk. Marek Rakowski. Mistrz ceremonii pan kapitan Jarosław Fedynik złożył meldunek o gotowości do uroczystego ślubowania dla Gospodarza uroczystości, a następnie przemaszerowali przed sztandarami, kompanią honorową oraz klasami mundurowymi.

Po przywitaniu się z zaproszonymi gośćmi i zaproszeniu ich na trybunę, poczet flagowy przy dźwiękach hymnu narodowego wciągnął flagę Polski na maszt. Następnie odbyła się ceremonia ślubowania uczniów klas pierwszych. Wyróżnieni uczniowie ślubowali na sztandar występując na środku placu przy stojącym poczcie ze sztandarem szkoły.

Treść ślubowania zgromadzona młodzież powtarzała za nauczycielką języka polskiego p. Wiesławą Drzewiecką.

Na uroczystości dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu podkreślił, że uczniowie tzw. klas mundurowych rozpoczynają nowy etap życia, polegający na zdobywaniu wiedzy ogólnej przygotowującej do matury, oraz nauczaniu w zakresie ogólnym o służbach - wojskowej i policyjnej, ich pracy i życiu codziennym. Zapewniał, że nową drogę będą pokonywać wspólnie, zaś droga ta będzie niezwykła, nie łatwa, ale ciekawa i opłacalna.

Po dyrektorze głos zabrał poseł na sejm RP pan Wiesław Suchowiejsko. Podkreślił duże zainteresowanie młodzieży klasami mundurowymi, klasy te przeżywają istne oblężenie, co do niedawna było jeszcze eksperymentem okazało się strzałem w dziesiątkę. Zwrócił również uwagę na fakt trudów pracy w służbach mundurowych, pełnieniem misji jak również zapewnieniem bezpieczeństwa dla społeczeństwa i kraju.

Dowódca 3 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie w swym przemówieniu podkreślił znaczenie ślubowania na sztandar przyrównując do przysięgi żołnierskiej. Patriotyzm, postawa godna Polaka to cechy nieodzowne wojska czy policji. Po ślubowaniu na placu odbyła się uroczysta defilada wszystkich klas mundurowych wraz z kompanią honorową i pocztami sztandarowymi. Wszyscy otrzymali gromkie oklaski.

Po defiladzie kolumna uczniów oraz żołnierzy i poczty sztandarowe ruszyła z orkiestrą z powrotem w kierunku szkoły, gdzie przemarsz się zakończył, a wszyscy uczniowie z klas pierwszych zrobili wspólne pamiątkowe zdjęcia z oficerami policji i wojska.

Uroczystość ślubowania na trwałe wpisuje się w historię szkoły i miasta.

Należy nadmienić, że dzisiaj na 16 oddziałów, 10 to klasy mundurowe. Uczniowie przychodzą z odległych miejscowości, zaś w internacie zamieszkuje ponad 200 wychowanków. Zagwarantowanie wysokiej jakości kształcenia, obozy szkoleniowe, wyjazdy na strzelnicę i ciekawe zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem gimnazjalistów. W tym miejscu na zadane pytanie czym uczniowie kierują się w wyborze klas mundurowych odpowiadają, że spełniają się ich marzenia o służbie w policji czy wojsku. Należy również nadmienić, że szkoła oprócz jednostek patronackich ( Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku) podpisała kolejne porozumienie patronackie ze Szkołą Policji w Słupsku. To podnosi rangę szkoły i jakość kształcenia młodzieży.

tekst - Renata Piszcz
zdjęcia:Irena Piaszczyńska
zdjęcia: archiwum szkolne
zdjęcia:Irena Piaszczyńska
zdjęcia: archiwum szkolne
więcej zdjęć

do góry

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Na początku uroczystości dyrektor szkoły Andrzej Pastuszek złóżył wszystkim życzenia z okazji Swięta oraz odczytał list ministra edukacji narodowej Katarzyny Hall. Następnie słowo zabrała przewodnicząca rady rodziców pani Danuta Boczek.Jak co roku dyrektor wyróznił nagrodami nauczycieli i pracowników szkoły.

Część artystyczna apelu przygotowana zaostała tradycyjnie przez uczniów i wychowawców klas pierwszych.
zdjęcia: Irena Piaszczyńska
więcej zdjęć

do góry

"Systemy edukacji i tradycje oświatowe Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze i Berufsförderungszentrum e. V. Ueckermünde w Pasewalku".

W Białym Borze i na terenie Powiatu Szczecineckiego w dniach 14 - 17.10.2010 zrealizowano działania projektu "Systemy edukacji i tradycje oświatowe Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze i Berufsförderungszentrum e. V. Ueckermünde w Pasewalku". Projekt dofinansowany został z FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP) w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 - 2013.

Pomysłodawcą i autorem projektu był mgr inż. Andrzej Pastuszek - dyrektor białoborskiej szkoły. W projekcie udział wzięło 21 uczestników polskich i 21 niemieckich - nauczycieli, pracowników oświaty oraz uczniów szkół. Zamierzeniem konferencji, spotkań i wizyt studyjnych było pokazanie systemów oświaty Polski i Niemiec na przykładach funkcjonowania szkół różnego szczebla. Ponadto goście wzięli udział w uroczystościach szkolnych DEN i ślubowaniu klas pierwszych mundurowych w Białym Borze - przykładzie tradycji białoborskiej szkoły. Główne działania projektu przeprowadzono w oparciu o bazy szkół z Białego Boru, Szczecinka i Bornego Sulinowa.

Podczas projektu dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele oświaty gminy Biały Bór i Powiatu Uecker Randow przybliżyli w swych wystąpieniach systemy edukacji i tradycje oświatowe Polski i Niemiec, a w szczególności w Euroregionie Pomerania.

Na otwartych spotkaniach w szkołach z kierownictwem, nauczycielami i uczniami przedstawione zostały historie szkół oraz ich osiągnięcia w celu przybliżenia obrazu funkcjonowania oświaty w obu krajach. Ponadto kilkudniowe spotkania służyły również poszerzaniu kontaktów partnerskich, doskonaleniu w posługiwaniu się językiem niemieckim i polskim, poznawaniu historii naszych regionów, a w konsekwencji dalszemu szerszemu otwieraniu się na Europę.

tekst: Irena Piaszczyńska
zdjęcia: Irena Piaszczyńska

do góry

Mistrzostwa powiatu szczecineckiego w piłce nożnej dziewcząt organizowane w ramach licealiady

5 i 6 października 2010 roku w Szczecinku odbyły się mistrzostwa powiatu szczecineckiego w piłce nożnej dziewcząt organizowane w ramach licealiady. Gospodarzem zawodów był Zespół Szkół nr 6 im. St. Staszica ze Szczecinka (Świątki).

  W zawodach uczestniczyły drużyny, które reprezentowały następujące szkoły:
 • I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku,
 • Zespół Szkół nr 3 w Szczecinku,
 • Zespół Szkół nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku,
 • Zespół szkół nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku,
 • Zespół Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku oraz
 • Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze.
Pierwszym etapem rozgrywek były mecze grupowe, które przeprowadzono 5 października. Z dwóch grup wyłoniono po dwa zespoły, które przeszły do półfinałów, które rozegrano następnego dnia. W pierwszym półfinale lepszą okazała się drużyna gospodarzy zawodów, czyli ZS nr 6 im. St. Staszica, które wygrały z Zespołem Szkół nr 2, zaś drugi półfinał rozstrzygnięty został na korzyść drużyny z Białego Boru. W meczu o III miejsce zwyciężyły dziewczęta z I LO im. Ks. Elżbiety z drużyną ZS nr 2 natomiast w meczu finałowym po serii rzutów karnych lepsze okazały się uczennice z Zespołu Szkół im. O. Langego z Białego Boru, które tym samym awansowały do zawodów regionalnych, gdzie będą reprezentować powiat szczecinecki w dalszym etapie licealiady w piłce nożnej dziewcząt.

  Drużynę z Białego Boru reprezentowały następujące uczennice:
 • Dagmara Bączkowska,
 • Katarzyna Brzóskiewicz,
 • Beata Główczewska,
 • Agata Guziel,
 • Małgorzata Iwonek,
 • Krzysia Justka,
 • Magda Kucharczyk,
 • Renata Lipkowska,
 • Monika Matuszewska,
 • Joanna Michalak,
 • Anna Mrozek,
 • Aneta Pilipec,
 • Magdalena Tutus.
Jako trener drużyny, serdecznie dziękuję dziewczętom za włożony trud, zaciętość i wolę walki w duchu fair-play i życzę dalszych wygranych w kolejnym etapie licealiady.

Grzegorz Piszcz
zdjęcia: Maciej Piaszczyński

do góry
wrzesień 2010

do góry

Partnerzy z Niemiec uczestnikami wspólnych projektów w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze

Przez okres 1 tygodnia począwszy od dnia 26 września w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze przebywa grupa młodzieży ze szkoły zawodowej z Pasewalku wraz z opiekunami.

Młodzi uczniowie z Niemiec i Polski wspólnie realizują projekt pn. " Powrót do korzeni poprzez wspólne działania przy porządkowaniu poniemieckiego cmentarza w Sępolnie Małym"

Przez 6 dni wykonywać będą na cmentarzu prace porządkowe przy grobach, oznakują miejsce, dokonają odnowienia oraz sporządzą inwentaryzacje cmentarza. Wszystkie prace zostaną wykonane przez młodzież z obu krajów. Ponadto zaplanowano wspólne spotkania, rozmowy, których tematyką będą macierzyste szkoły uczestników projektu, systemy edukacyjne, sposoby spędzania wolnego czasu.

Zaplanowano również zawody sportowe, dyskotekę oraz wizytę w Szczecinku. Drugi projekt będzie realizowany w połowie października pn. " Systemy edukacji i tradycje oświatowe szkół partnerskich". Obie szkoły zaprezentują systemy oświaty w Polsce i Niemczech, a ponadto szkoły Samorządów Powiatowych Szczecinka i Pasewalku.

Jednocześnie zostaną zaprezentowane tradycje szkół partnerskich wraz z kalendarzem szkolnych uroczystości. Partnerzy uczestniczyć będą w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej, "Ślubowania klas mundurowych", i "Pogoni za lisem". Odwiedzą szczecineckie szkoły średnie jak również szkoły Bornego Sulinowa. Przedsięwzięcie obejmuje prezentacje, referaty, spotkania oraz wizyty studyjne. Przedstawiony zostanie również dorobek odwiedzanych szkół, Uczestnicy projektu zwiedzą tereny miasta Białego Boru, Szczecinka i Bornego Sulinowa . Będzie to grupa nauczycieli i uczniów oraz osób odpowiedzialnych za szkoły w samorządach z obu krajów. W programie projektu przewidziano ponadto wspólne zawody i konkursy o kraju partnera. Całość będzie prowadzona i realizowana przez osoby wyznaczone z obu szkół. W/w programy realizowane są dzięki znacznemu wsparciu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie z programu INTERREG IVA - Fundusz Małych Projektów.

Autor tekstu - Andrzej Pastuszek

zdjęcia : I. Piaszczyńska
więcej zdjęć

do góry

Udział naszej szkoły w Dożynkach Powiatowych

Zgodnie z tradycjami to święto rolników i możliwość zaprezentowania wszystkich którzy dla rolnictwa produkują i współpracują z nim. Tegoroczne święto odbyło się w dniu 19 września w Zespole Szkół im. S.Staszica w Świątkach. Razem z Urzędem Gminy i Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury z Białego Boru braliśmy udział w prezentacji gminy oraz naszej szkoły. Pokazaliśmy dorobek szkoły promując szczególnie kierunek Technikum Hodowli Koni, najbardziej związany z rolnictwem.

Obchody rozpoczęły się od mszy świętej, następnie wszyscy biorący udział w Dożynkach przeszli w korowodzie na boisko przy szkole gdzie gminy wchodzące w skład powiatu szczecineckiego wystawiły stoiska przedstawiające płody rolne, produkty i atrakcje każdej z nich. W ciągu całego dnia obchodów Święta Plonów można było spróbować rozmaite potrawy przygotowane przez wystawiające się gminy i podziwiać występy mieszkańców. Odbyło się także szereg konkursów w ramach rywalizacji między jednostkami administracyjnymi oraz można było obejrzeć dorobek i ofertę firm produkujących dla rolnictwa, wybierano także najładniejsze stoisko, wieniec dożynkowy i najsmaczniejszą nalewkę. Nasz udział nie ograniczył się tylko do oglądania i prezentacji szkoły, braliśmy czynny udział w konkursie na przeciąganie liny broniąc honoru gminy, niestety rezultat tych wysiłków nie był zupełnie satysfakcjonujący chociaż chłopcy nie szczędzili sił.

Naszą szkołę reprezentowali nauczyciele - Joanna i Paweł Langkafel oraz uczennice klasy IV THK Aleksandra Dułak i Joanna Żuk.


do góry

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011

1 września naukę w naszej szkole rozpoczęli uczniowie pięciu pierwszych klas:

 • 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu policyjnym z rozszerzonym j.angielskim, historią, WOS-em (klasa A i B),
 • 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu wojskowym z rozszerzonym programem geografii, WOS-u, języka obcego (klasa A i B),
 • 4-letniego Technikum Hodowli Koni

W roku szkolnym 2010/2011 w 16 oddziałach uczy się około 360 uczniów, w skład Zespołu Szkół im.O. Langego wchodzą:

 • 3-letnie Liceum Ogólnokształcącego z rozszerzonym programem informatyki i języka angielskiego
 • 3-letnie Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu wojskowym z z rozszerzonym programem geografii, WOS-u, języka obcego
 • 3-letnie Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu policyjnym z rozszerzonym j.angielskim, historią, WOS-em
 • 4-letnie Technikum Hodowli Koni
 • Technikum Zawodowe w zawodzie "Technik Ochrony Środowiska"
zdjęcia : I. Piaszczyńska
więcej zdjęć

do góry

Egzamin z nauki jazdy konnej

W dniu 15 czerwca 2010 roku odbył się egzamin kończący naukę jazdy konnej która planowo przechodzi klasa II Technikum Hodowli Koni . Egzamin został przeprowadzony na terenie Stada Ogierów w Białym Borze. Uczniowie prezentowali swoje umiejętności jakie nabyli w czasie obowiązkowej jazdy konnej, najpierw w poszczególnych chodach a na koniec także skokach ale to na najwyższa ocenę. Egzaminatorem był Kamil Rajnert , a w komisji także Joanna i Paweł Langkafel. Wszyscy pomyślnie ukończyli tę próbę , chociaż pogoda nie dopisała.
Opracowała : Joanna Langkafel

zdjęcia: J Langkafel[Biały Bór] [Historia szkoły] [Szkoła dziś] [Rekrutacja] [Strona główna] [Powrót]