Nauczyciele
Dyrektor Andrzej Pastuszek
Dyrektor mgr inż. Andrzej Pastuszek
Wicedyrektor Renata Kazimierska
Wicedyrektor mgr Renata Piszcz
Grono pedagogiczne - nauczyciele uczący w roku szk. 2010-2011

 1. Pastuszek Andrzej - dyrektor szkoły
 2. Piszcz Renata - wicedyrektor szkoły
 3. Racisz-Czapla Joanna - wicedyrektor kształcenia zawodowego, chemia
 4. Irena Piaszczyńska - kierownik internatu
 5. Bobryk Joanna - fizyka i astronomia
 6. Chojecka Elżbieta - psycholog szkolny
 7. Drzewiecki Zdzisław - język polski
 8. Dawidowicz Magdalena - matematyka
 9. Giczewska Agnieszka - język angielski
 10. Jaworska Anna - język angielski
 11. Jurek Grzegorz - matematyka
 12. Kamińska Barbara - bibliotekarz
 13. Kostiw Krystyna - język polski
 14. Kulczyńska Teresa - matematyka (w zastępstwie)
 15. Langkafel Joanna - technologie produkcji zwierzęcej, agroturystyka, podstawy produkcji zwierzęcej, technologia produkcji pasz, zajęcia praktyczne - agroturystyka, produkcja zwierzęca, gospodarstwo domowe
 16. Langkafel Paweł - podstawy produkcji zwierzęcej, hodowla i użytkowanie koni, mechanizacja rolnictwa, zajęcia praktyczne - mechanizacja rolnictwa, produkcja zwierzęca, hodowla i użytkowanie koni
 17. Łangowska Danuta - zjęcia taneczne
 18. Maciupa Andrzej - język polski
 19. Maciupa Justyna - historia, wiedza o społeczeństwie
 20. Merchel Mirosław - przysposobienie obronne
 21. Miłaszewska-Kołdziejczak Barbara - język francuskie
 22. Myc Wiktoria - technologia informacyjna, informatyka, fizyka i astronomia
 23. Nowak Joanna - geografia
 24. Nowicka Larysa - matematyka
 25. Piszcz Grzegorz - wychowanie fizyczne
 26. Ptasińska Hanna - język niemiecki
 27. Ptasiński Piotr - język niemiecki
 28. Pustelnik Andrzej - religia
 29. Rajnert Kamil - jeździectwo
 30. Relska Ewaa - język polski (w zastępstwie)
 31. Romanko Małogorzata - biologia
 32. Rogozińska Elżbieta - język niemiecki
 33. Sadłowska Izabela - wychowanie fizyczne
 34. Swontek-Brzezinski Paweł - historia
 35. Tchorzewska Helena - matematyka (w zastępstwie)
 36. Trusz Agnieszka - język angielski
 37. Tymińska Lidia - podstawy przedsiębiorczości, podstawy biurowości, geografia, przedmioty zawodowe
 38. Wakszyński Bogdan - wiedza o kulturze
 39. Żaglewska Magdalena - wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne
 40. ks. Sebastian Brzozowski
 41. Wychowawcy w internacie:
 42. Serniak Edyta
 43. Wójtów Iwona
 44. Landwójtowicz Leszek
 45. Soroka Danuta
 46. Piaszczyński Maciej
 47. Winnicka Katarzyna
 48. Żelazny Rafał

[Biały Bór] [Historia szkoły] [Szkoła dziś] [Rekrutacja] [Strona główna] [Powrót]