[Biały Bór] [Historia szkoły] [Szkoła dziś] [Rekrutacja] [Strona główna] [Powrót]

NAUCZYCIELE
czyli, kto czego tu uczy...
KRONIKA SZKOLNYCH WYDARZEŃ
czyli, co ciekawego dzieje się w szkole...
WAŻNE INFORMACJE
czyli, co uczeń i maturzysta sprawdzić powinien...
UCZNIOWIE
czyli najlepsi z najlepszych...
OLIMPIADY I KONKURSY
czyli, nasze osiągnięcia...
SPORT
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
czyli, z kim i jak współpracujemy...
GALERIA ZDJĘĆ
czyli, jak to wszystko wygląda...
INTERNAT
czyli, jak tu mieszkamy...

w roku szkolnym 2010-2011 w skład Zespołu Szkół im.O. Langego wchodzą:

 • 3-letnie Liceum Ogólnokształcące z rozszerzonym programem informatyki i języka angielskiego
 • 3-letnie Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu wojskowym z z rozszerzonym programem geografii, WOS-u, języka obcego
 • 3-letnie Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu policyjnym z rozszerzonym j.angielskim, historią, WOS-em
 • 4-letnie Technikum Hodowli Koni
 • Technikum Zawodowe w zawodzie "Technik Ochrony Środowiska"

W roku szkolnym 2010/2011 w 16 oddziałach uczy się około 360 uczniów, naboru dokonano do 5 klas pierwszych:

 • 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu policyjnym z rozszerzonym j.angielskim, historią, WOS-em (klasa A i B),
 • 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu wojskowym z rozszerzonym programem geografii, WOS-u, języka obcego (klasa A i B),
 • 4-letniego Technikum Hodowli Koni

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze:

 • pracownię informatyczną, wyposażona w 14 stanowisk komputerowych;
 • ekonomiczną z 14 stanowiskami komputerowymi;
 • do nauczania języków obcych wyposażoną w specjalistyczny sprzęt komputerowy i audiowizualny;
 • bibliotekę szkolną wyposażoną w stanowiska multimedialne;
 • siłownię wyposażoną w nowoczesny sprzęt;
 • strzelnicę

Wszystkie komputery posiadają stałe szybkie łacze z siecią Internet

W sierpniu 2010 r. nawiązana została współpraca w zakresie kształcenia policyjnego dla tzw. klas policyjnych ze Szkołą Policji w Słupsku.

W klasach wojskowych zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę wojskową na podstawie porozumienia zawartego w październiku 2009 r. w sprawie kształcenia uczniów klas o nachyleniu wojskowym podpisanego z 3 Pułkiem Przeciwlotniczym w Koszalinie.

Od kilku lat w Białym Borze uczy się młodzież Technikum Hodowli Koni. Jest to jedyna tego typu szkoła na Pomorzu i jedna z dziewięciu w Polsce. Uczniowie pochodzą z północnej części Polski od Odry do Wisły. Mamy również uczniów z Ełku, Łodzi, Szczecina, Poznania i Polic. Zajęcia praktyczne realizowane są w Państwowym Stadzie Ogierów AWRSP oraz klubach jeździeckich, w tym w klubie "Hubertus" Biały Bór znanym w Polsce i Europie.

ZS im.O.Langego w Białym Borze jest placówką, której owocem jest wykształcenie kilku tysięcy absolwentów, silna pozycja w regionie, liczne sukcesy na różnych polach: pedagogicznym, kulturalnym i sportowym. W roku 2005/2006 szkoła obchodziła swoje 50-lecie.

Szkoła współpracuje ze szkołami w Niemczech, Francji i Holandii
Szkoła daje również możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji organizując kursy takie, jak:

 • podstawy obsługi komputera'
 • nauka jazdy konnej,
 • kurs instruktora jazdy konnej

Fundacje współpracujące ze szkoła:

 • FAPA od. Koszlin - fundacja programów pomocy dla rolnictwa,
 • ARiMR Warszawa - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Polsko-Francuska Warszawa
 • Fundacja Polsko-Niemiecka

Dodatkowych informacji udziela kancelaria szkoły: tel/fax (0-94)3739019


[Biały Bór] [Historia szkoły] [Szkoła dziś] [Rekrutacja] [Strona główna] [Powrót]