Współpraca z zagranicą

podpisanie partnerstwa w PASEWALKU

W euroregionie Pomerania 26 października 2007 roku, w Pasewalku, nastąpiło sfinalizowanie podpisania, przygotowywanego od ponad pół roku, porozumienia partnerskiego pomiędzy Zespołem Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze reprezentowanym przez dyrektora Andrzeja Pastuszka, a Berufsförderungszentrum e.V. Ueckermünde reprezentowanym przez Dietera Bockmann.

Strony wyraziły wolę nawiązania trwałego partnerstwa na podstawie porozumienia zawartego między powiatem szczecineckim i Uecker-Randow oraz umowy o partnerskiej współpracy regionów przygranicznych województwa zachodniopomorskiego i powiatu Uecker-Randow. Deklaracja ta ma służyć przyjaznej współpracy między Rzeczypospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec.

Porozumienie ma na celu współpracę młodzieży i nauczycieli obu placówek, opartą na wzajemnym poszanowaniu, na płaszczyźnie oświatowej, kulturalnej i sportowej oraz prowadzeniu praktyk związanych z rolnictwem, ekologią i rzemiosłem w ramach przygotowania zawodowego. Wzajemna nauka i bezpośrednia współpraca po obu stronach granicy będzie wspierać działania obu partnerów. Porozumienie to przyczynić się ma do przełamywania uprzedzeń jak również stwarzania młodzieży nowych możliwości kształcenia zawodowego.

Szkoła w Helicon w Holandii

Nasza szkoła podjęła współpracę ze szkołą w Helicon w Holandii. W dniach 24-27 października gościła u nas pięcioosobowa delegacja nauczycieli i uczniów holenderskiej szkoły rolniczej. W czasie tej wizyty goście zwiedzili okoliczne gospodarstwa rolne różnych kierunków produkcji, podczas spotkań z rolnikami omawiane były technologie produkcji rolnej, zwierzęcej oraz przetwórstwa rolniczego. Już w pszyszłym roku planowana jest wymiana młodzieży i praktyki zawodowe do gospodarstw w Polsce i Holandii. W kwietniu 2006 r. do Holandii pojedzie delegacja z naszej szkoły w celu podpisania porozumienia o współpracy szkół

Liceum Rolnicze w Montmorillon we Francji

W kwietniu 2002 roku pomiedzy Zespołem Szkół im. O. Langego w Białym Borze i Liceum Rolniczym w Montmorillon we Francji została podpisane porozumienie o współpracy.
Porozumienie obejmuje wymianę szkolną młodzieży i nauczycieli oraz staże zawodowe rolnicze uczniów w Polsce i we Francji.
Od czasu podpisania porozumienia regularnie odbywaja się wyjazdy naszej młodzieży do Francji oraz wizyty francuzów w naszej szkole.

Salzhauzen (Niemcy)

W dniach 07-09 lutego 2001 r. delegacja Zespołu Szkół w Białym Borze wraz z dyrektorem Andrzejem Pastuszkiem, przebywała w Niemczech , na zaproszenie burmistrza Elizabet Rolle oraz Uwe Magdeburga dyrektora generalnego Urzędu Gminy Salzhauzen z okręgu Luneburg. Celem wizyty była prezentacja białoborskiego Technikum Hodowli Koni tamtejszym rolnikom i hodowcom koni. W Salzhauzen położony jest ośrodek jeździecki , w którym trenują najlepsi niemieccy sportowcy. Tam też odbywają się mistrzostwa o zasięgu nie tylko krajowym , ale również europejskim i światowym we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. I to nas łączy.
W czasie tej wizyty uzgodniono, że uczniowie białoborskiego THK będą mogli odbywać praktyki zawodowe w zakresie jeździectwa i hodowli koni w niemieckich stadninach.


Hans-Böckler-Berufskolleg, Haltern

Hans-Böckler-Berufskolleg, Haltern


W dniach 29.01.2001 r do 01. 02.2001 r delegacja białoborskiej szkoły z dyrektorem Andrzejem Pastuszkiem przebywała z rewizytą w Berufkolleg w Haltern w Zagłębiu Rury(Westwalia). Jest to szkoła administracyjno-ekonomiczna i medyczna. Dyrektor Berufkolleg Pan Karl Heinz Hadwerk w listopadzie ubiegłego roku gościł z 3 dniową wizytą w Białym Borze . Wówczas dyrektorzy obu szkół omówili wstępnie zasady współpracy. Celem rewizyty delegacji Zespołu Szkół było podpisanie porozumienia o współpracy.

Zasadnicze punkty porozumienia to :

  • wymiana doświadczeń i poglądów poprzez internet
  • wspólne opracowanie wniosków do różnych fundacji europejskich
  • wymiana nauczycieli i uczniów mająca na celu integrację społeczności, pogłębianie wiedzy o kraju partnera, doskonalenie językowe[Biały Bór] [Historia szkoły] [Szkoła dziś] [Rekrutacja] [Strona główna] [Powrót]