ZJAZD ABSOLWENTÓW
Powrót

50 lat minęło, czyli...Absolwenci po latach

08 października br. Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze obchodził jubileusz 50-lecia swojego istnienia. W 50-letniej historii szkoły, pierwszego podsumowania dokonano z okazji 30-lecia szkoły w 1985 roku ( dyrektor p. mgr Barbara Purol). Pamiątką tego wydarzenia był sztandar szkoły oraz tablica pamiątkowa. Od tego czasu upłynęło następnych 20 lat, które zaowocowały obchodami 40-lecia szkoły w 1995 roku (dyrektor p. mgr inż. Andrzej Pastuszek). Uroczystościom towarzyszyły zjazdy absolwentów, których szkoła doczekała się już 3400. Październikowy Jubileusz Szkoły stał się kolejnym etapem wielkiej tradycji szkoły, naszego miasta, serdecznym wspomnieniem dla tych, którzy tę szkołę opuścili przed wieloma czy kilku laty, powodem do dumy i bodźcem dla tych, którzy obecnie do niej uczęszczają,

Głównymi punktami programu były:
• msza święta
• centralna uroczystość obchodów
• spotkanie nauczycieli z absolwentami
• zwiedzanie szkoły oraz wystawy z historii szkoły
• Bal Absolwentów.

Zobacz galerię zdjęć